BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saczyńska-Sokół Sylwia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Zmiany w podejściu do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach wyższych w Polsce
Changes in Approach to Strategic Human Resource Management in Higher Education Institutions in Poland
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 141-149, bibliogr. 11 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Szkolnictwo wyższe
Human capital, Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie podejmuje problematykę zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w zakresie strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w szkołach wyższych w Polsce. Badania empiryczne, których głównym celem było ustalenie, czy i w jakim stopniu w szkołach wyższych praktykuje się zarządzanie zasobami ludzkimi na poziomie strategicznym, zostały przeprowadzone przez autorkę po raz pierwszy w roku 2003, a następnie w 2010 r.. Badania ujawniły m.in., iż wśród uczelni, które w kontekście zasobów ludzkich działały jedynie na płaszczyźnie operacyjnej, były takie, które chcąc dostosować swą ofertę do wymogów krajowego i europejskiego rynku edukacyjnego deklarowały chęć i starania kreowania wysokiej wartości kapitału ludzkiego poprzez ujmowanie go w kategoriach strategicznych. Oznaczało to, iż w perspektywie miały opracowanie i wdrożenie strategii personalnej. To, czy owe strategie zostały faktycznie stworzone i czy w oparciu o nie owe uczelnie działają, stało się przedmiotem badań w ramach niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

The subjects of research carried out under this study are matters concerning changes which occurred during the last few years in the field of strategic human resource management in higher education institutions in Poland. The research aimed to identify the main aspects of strategic human resource management in higher education institutions was first conducted by the author in 2003. The other task of the research was then to identify the strategies created in Polish higher education institutions. The research revealed that a strategic approach to managing human resources was used only by a small number of Polish higher education institutions. The research results showed also that the certain number of the institutions operating only in a short-term perspective declared the willingness and efforts to create high value human capital through implementing strategic management. It could mean that these institutions had a view of creating and implementing human resource strategies. Therefore the objective of the next research was to verify if the higher education institutions implemented any changes in the field of strategic human resource management. The results of this research are presented in the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 2. Beer, M., Spector, B., Lawrence, P., Mills, D., Walton, R., (1985), Human resource management: a general manager's perspective, The Free Press Macmillan.
 3. Lundy, O., Cowling, A., (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 4. Luszniewicz, A., (2002), Statystyka w biznesie, Oficyna Wydawnicza WSHiP, Warszawa.
 5. Miller, E.L., Burack, E.W., (1981), Status Report on Human Resource Planning from the Perspective of Human Resource Planners, "Human Resource Planning", Vol. 4 (2).
 6. Pocztowski, A., (2001), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, [w:] Wiśniewski, Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 7. Schwan, K., Seipel K.G., (1995), Marketing kadrowy, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Stone, R.J., (1998), Human resource management, Wiley Ltd., Sydney.
 9. Storey, J., (1989), New perspectives on human resource management, Routledge, London.
 10. Storey, J., (1993), The take-up of human resource management by mainstream companies: key lessons from research, "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 4.
 11. Torrington D., Weightman J., Johns K., (1989), Effective management. People and organization, Prentice Hall, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu