BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowogródzka Teresa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Szarek Stanisław (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Wpływ wprowadzenia controllingu w przedsiębiorstwie na rentowność produkcji
Influence of Introducing Controlling in a Company on the Profitability of Production
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Controlling, Rentowność produkcji, Efektywność produkcji, Wskaźniki ekonomiczne
Controlling, Profitability of production, Production effectiveness, Economic indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zbadano efektywność wprowadzonych rozwiązań controllingowych w przedsiębiorstwie na podstawie analizy przypadku. Stwierdzono, że wprowadzenie i unowocześnianie systemu wspomagającego zarządzanie nie miało wpływu na poprawę efektywności gospodarowania, która była kształtowana przez czynniki zewnętrzne. (abstrakt oryginalny)

The efficiency of introduced controlling solutions was examined in the work in the enterprise on the basis of the analysis of the case. It was affirmed, it did not have the influence on the improvement of profitability from introduction and modernizing the system helping the management. One can not exclude that the introduction of this system did not have the positive influence on the efficiency of functioning the organization on this basis. As that rentability is shaped by external, necessary factors the position of the larger pressure seems on the development of the techniques which will be of service the analysis of the closer and farther surroundings of the enterprise. To lead this to the identifying coming into being areas of the risk maybe and prevention unfavourable tendencies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chałastra M., (2004), Jak przeprowadzać audyt systemu controllingu. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, INFOR, nr 4.
 2. Dłubak M., (2002), Między indywidualnym a uniwersalnym sposobem pojmowania controllingu, czyli o percepcji wśród osób wdrażających controlling. Controlling Marketingu, Częstochowa, nr 4.
 3. Garbusiewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., (1998), Rachunkowość zarządcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Knop W., Sawicki K., (1995), Controlling a rachunkowość. Rachunkowość, nr 3.
 5. Kołodko G.W., (2010), Wędrujący świat. Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 6. Kożuch B., (1997), Kontrola, [w:] B. Kożuch (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. UwB, Białystok.
 7. Marciniak S., (2001), Controlling. Filozofia, projektowanie, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 8. Pełka B., (1996), Zarządzanie przedsiębiorstwami i menedżeryzm. Orgmasz, Warszawa.
 9. Penc J., (1997), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie. AW Placet, Warszawa.
 10. Rymarczyk J., (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 11. Szarek S., Niewęgłowski M., (2008), Czynniki wpływające na efektywność gospodarowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu. Zeszyty Naukowe SERiA, t. X, z. 3.
 12. Vollmuth H.J., (2000), Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, podstawy budowy systemu controllingu. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Skrzyniarz P., Warunki konieczne zastosowania narzędzi controllera. Ośrodek doradztwa i Treningu Kierowniczego, www.columb-controling.com, [2003.11.12].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu