BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brojak-Trzaskowska Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Porada-Rochoń Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zakres i struktura działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego w okresie kryzysu gospodarczego
Scope and Structure of the Innovative Activity of Enterprises in West Pomerania Region, According to the Economic Crisis
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 55-66, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Kryzys gospodarczy, Badania ankietowe, Projekty innowacyjne
Innovations, Enterprise innovation, Economic crisis, Questionnaire survey, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu innowacyjności, struktury wdrożonych rozwiązań, zakresu kooperacji innowacyjnej z innymi podmiotami, oczekiwań przedsiębiorców w zakresie finansowego wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych, a także wpływu kryzysu gospodarczego na innowacyjność badanych podmiotów. (abstrakt oryginalny)

The global economic crisis has undoubtedly meant that companies around the world have been affected by a number of its negative consequences. Although the current world economy recorded a slow growth, but this crisis are still being felt by businesses, particularly representing the SME sector, especially in the fall in demand, rising costs, worsening liquidity. The paper provides theoretical and empirical research on innovation activities of enterprises in Western Pomerania, with particular emphasis on the level of innovation, the structure of implemented measures, the scope of innovation, cooperation with other entities, business expectations for the financial support of innovative projects, as well as the economic downturn's impact on innovation companies surveyed. The scope of this paper is dictated by the increasing importance of timely issues and innovation, both in the literature and in the business practice. The paper uses primarily a method of analysis and synthesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., (2002), Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 2. Berliński L., (2004), Zarządzanie w zmiennym otoczeniu, [w:] L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz (red.), (2004), Przedsiębiorstwo. Zarządzanie w otoczeniu, t. II, AJG Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz.
 3. Drucker P.F., (1992), Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 4. Drucker P.F., (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wyd. Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa.
 5. European Commission, (2009), Flash Eurobarometer 267: Innobarometer 2009 Analytical Report, European Commission, DG Enterprise and Industry, Brussels.
 6. Ileczko B., (1979), Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa", nr 4.
 7. Kaczmarek T.T., (2009), Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa.
 8. Kanter R.M., (2000), When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization, [w:] A. Swedberg (ed.), Entrepreneurship, Oxford University Press, Oxford-New York.
 9. Otte M., (2009), Kiedy nadchodzi kryzys, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 10. Pomykalski A., (2001), Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź.
 11. Porada-Rochoń M., (2009), Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia. Międzynarodowa perspektywa, Difin, Warszawa.
 12. Raport grupy Euler Hermes dotyczący upadłości firm w Polsce w 2009 roku, (2010), Warszawa.
 13. Raport poświęcony zmianom strategii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego w 2009 roku, (2009), Warszawa, lipiec.
 14. West M.A., (2000), Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu