BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konowalczuk Jan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant), Ramian Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Analiza wybranych elementów procesu inwestycyjnego na rynku nieruchomości
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 458-477, rys., tab.
Słowa kluczowe
Proces inwestycyjny, Rynek nieruchomości, Decyzje inwestycyjne
Investment process, Real estate market, Investment decisions
Abstrakt
Przedmiotem rozważań zawartych w niniejszym opracowaniu jest proces inwestycyjny na rynku nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem etapów identyfikacji i definiowania inwestycji nieruchomościowej i jej klasyfikowania, które poprzedzają właściwą analizę inwestycji nieruchomościowej. Zilustrowano także różnice w analizie i ocenie inwestycji w zależności od celu inwestycji, inwestowania i rodzaju nieruchomości. Zagadnienia podejmowane w opracowaniu ograniczono do inwestycji rzeczowych (bezpośrednich).
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P. King: Is the Emphasis of Capital Budgeting Misplaced? "Journal of Business Finance and Accounting" 1975, nr 2, s. 39-46.
 2. R. Pike, B. Neale: Corporate Finance and Investment. Decisions and Strategies. Prentice Hall, Europe 1999, s. 194.
 3. E. Mączyńska, M. Prystupa, K. Rygiel: Ile jest warta nieruchomość. Poltext, Warszawa 2004, s. 48.
 4. Inwestowanie w nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak. Instytut nieruchomości VALOR, Łódź 1999, s. 143.
 5. A. Drabniak: Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w oceanie projektów publicznych. AE, Katowice 2002.
 6. A.E. Boardman, D.H. Greenberg, A.R. Vining, D.L. Weimer: Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practise. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 7. E. Gniewek: Prawo rzeczowe. C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 56.
 8. E. Kucharska-Stasiak: Wybrane problemy rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości w Polsce. Red. E. Kucharska-Stasiak. UŁ, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Łódź 2001, s. 42.
 9. H. de Soto: Tajemnica kapitału. Wydawnictwo FijoRR Publishing, Warszawa 2002, s. 78.
 10. O. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s. 37.
 11. Y. Barzel: Economic Analysis of Property Rights, Political Economy of Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press, Cambridge 1990, za T. Gruszecki: Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 145.
 12. A. Helin: Ustawa o rachunkowości, komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 45.
 13. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001. International Accounting Standards Board, London 2001, s. 1152.
 14. Europejskie standardy Wyceny 2000. PFSRAM, Warszawa 2001, s. 87.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu