BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Foltyn Monika (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Inwestycje w ochronę środowiska na Łotwie i w Polsce w świetle dostosowania do wymogów środowiskowych Unii Europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne kierunki inwestowania - formy i efekty, 2005, s. 478-490, rys., tab.
Słowa kluczowe
Inwestycje w ochronę środowiska, Procesy dostosowawcze do wymagań UE, Polityka ekologiczna państwa
Environmental investments, Demand adjustment process, State ecological policy
Kraj/Region
Polska, Wyspy Kanaryjskie
Poland, Canary Islands
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza potrzeb inwestycyjnych na Łotwie i w Polsce związanych z implementacją acquis communaitatre w zakresie ochrony środowiska. Najpierw dokonano przeglądu oszacowań nakładów inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska Polski i Łotwy na tle pozostałych nowych krajów członkowskich, następnie porównano wybrane charakterystyki w zakresie polityki ekologicznej obu państw do 2006 roku oraz zagadnienia dotyczące finansowania ochrony środowiska ze źródeł zagranicznych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Finał negocjacji. Najtrudniejsze "Środowisko". "Ekofinanse" 2003, nr 1, s. 29.
  2. The Environmental of EU Enlargement in Central and Eastern Europe, Danish Environmantal Protection Agency. www.mst.dk.
  3. Problem finansowania działań z zakresu ochrony środowiska w krajach kandydujących. Komunikat Komisji Europejskiej 2001, s. 8 oraz aneks 1.
  4. Polityka Ekologiczna Unii Europejskiej. "Unia Europejska" 2004, nr 2, s. 48.
  5. European Union Common Position, Conference on Accession to the European Union, Latvia, Brussels 2001.
  6. K. Berbeka: Analiza przepływów finansowych w kontekście wdrażania środowiskowych dyrektyw Unii Europejskiej w Polsce, na Litwie, Łotwie I Estonii. "IERP" 2003. www.ierp.org.pl, s. 37.
  7. Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w Polsce, na Litwie, Łotwie i Estonii. Instytut Ekologicznej Reformy Podatkowej, 2002. www.Ierp.org.pl, s. 49.
  8. Sustainable Development Indicators in Latvia. Latvian Environmental Agency, 2003, s. 30. www.lva.gov.lv.
  9. Fundusz Spójności. Polskie projekty są już w Brukseli. "Ekofinanse" 2004, nr 9, s. 10-11.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu