BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grewiński Mirosław (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie)
Tytuł
Związki wielosektorowej polityki społecznej z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu
Relations between Multisectoral Social Policy and the Concept of Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 111-118, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Polityka społeczna
Corporate Social Responsibility (CSR), Social policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule ukazano związki pomiędzy polityką społeczną a koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu w kontekście przeobrażeń państwa opiekuńczego i poszukiwania alternatywnych i/lub uzupełniających rozwiązań w zakresie realizowanej polityki społecznej. Autor prezentuje tezę, że wspólnymi elementami łączącymi politykę społeczną i CSR są - z jednej strony - odpowiedzialność społeczna różnorodnych interesariuszy instytucjonalnych, a z drugiej wielosektorowość polegająca na poszukiwaniu przez państwo sojuszników z innych sektorów (w tym biznesowego) w realizacji zadań polityki społecznej. Podjęcie tego tematu w artykule jest związane z nowym paradygmatem - ekonomizacji polityki społecznej, w ramach którego rola i znaczenie przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych będzie najprawdopodobniej wzrastać w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

The article presents relations between social policy and the concept of Corporate Social Responsibility in the context of transformations of welfare state and the search for alternative and/or supplementary solutions within the currently implemented social policy. The author suggests the thesis that the common elements which connect social policy and CSR are - on the one hand, the social responsibility of various institutional stakeholders, and on the other, the multisectoral nature of social policy which depends on the state's search for associates from other sectors (including the business one) to realise the objectives of social policy. The topic of the article has been inspired by the new paradigm - of the e-conomisation of social policy within which the role and significance of socially responsible enterprises will most probably increase in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Auleytner J., Polityka społeczna, czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Warszawa 2002.
  2. Auleytner J., Grewiński M., Sytuacja socjalna pracowników w firmach zagranicznych na przykładzie supermarketów w Polsce, "Polityka Społeczna" 2002, 1.
  3. Bonikowska M., Grewiński M. (red.), Usługi społeczne odpowiedzialnego biznesu, Warszawa 2011.
  4. Borkowska S., Od zakładowej polityki socjalnej do społecznej odpowiedzialności organizacji? [w:] A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Katowice 2006.
  5. Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna - o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Warszawa 2009.
  6. Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, Warszawa 2009.
  7. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji - metodyka, narzędzia, ocena, Wrocław 2011.
  8. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji - perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Wrocław 2010.
  9. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu - uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Wrocław 2009.
  10. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu