BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasiluk Anna (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena przesłanek rozwoju klastra w branży metalowej i maszynowej na Podlasiu
Evaluation of Conditions for Metal Work and Machine Cluster Development in Podlasie
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2012, nr 1, s. 41-46, tab., bibliogr. 16 poz.
Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders
Słowa kluczowe
Klastry, Koncepcja klastrów, Innowacyjność, Przemysł metalowy
Business cluster, Cluster conception, Innovative character, Metallurgical industry
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podlasie
Podlasie
Abstrakt
Tekst dotyczy wybranych problemów związanych z tworzeniem i rozwojem klastrów, a w szczególności problemów związanych z zaliczaniem poszczególnych branż do branż priorytetowych. Celem niniejszego opracowania jest ocena przesłanek rozwoju klastara w świetle wyników badań w zakresie analizy realnych przesłanek do rozwoju klastra w branży metalowej i maszynowej na Podlasiu. (abstrakt oryginalny)

There are no doubts about clusters being a perfect form of knowledge sharing and mutual learning, transferring multi-field knowledge that crosses the borders of a sector or a company. They also constitute a new approach to the cooperation of companies that compete with each other on the market. Clusters can, according to the experience of Western countries, become the driving force behind the development of companies and whole regions. However, the act of cluster creation or acceding a cluster does not guarantee success. The subject literature focuses mainly on the benefits of cluster structures creation whereas there is a limited notion, if any, about dangers that might appear. Some of the Italian clusters can serve as an example. The text refers to some chosen problems in the creation and development of clusters and especially the problems regarding defining individual trades and priority ones. The aim of this work is, first of all, to present the results of research on the analyses of the real conditions for metal work and machine cluster development in Podlasie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergman E.M., Feser E.J., (1999), Industrial and regional clusters: concepts and comparative applications, Regional Research Institute, West Virginia University.
 2. Chiarvesio M., Micelli S., (2001), Networks without Technologies in Industrial Districts of Northestern Italy, [w:] Mariussen Ĺ. (ed.), Cluster Policies - Cluster Development. A contribution to the analysis of the new learning economy, Nordregio Report.
 3. Girejko R., Dźwigaj M., (2007), Strategia rozwoju podlaskiego klastra obróbki metali, CPP, Białystok.
 4. Gumbel P., (2006), Twilight in Italy, "Time", 21.03.2006.
 5. Innowacyjność w regionalnych projektach ICT. (Między) Regionalne klastery innowacyjności w UE. Modele partnerstwa publiczno-prywatnego w regionach. Współpraca z sektorem badań i rozwoju, X Szkolenie w ramach projektu Sieć Innowacyjnego Rozwoju Mazowsza (SIRMA) Warszawa 22.11.2007.
 6. Innovation Clusters in Europe: A statistical analysis and overview of current policy suport, European Commission, DG Enterprise and Industry Report.
 7. Jakes S., (2006), Italy vs. China: Sitting Pretty, "Time", 19.03.2006.
 8. Kowalczuk P., (2010), Skośnooka Toskania, "Newsweek", 17.10.2010.
 9. Otake T., (2010), Japan's fiscal firebrand, "The Japan Times online", 2.05.2010.
 10. Pasieczny J., (2007), The Factors and Conditions of Clustering Processes and the Development of Clusters, [w:] Bojar E., Olesiński Z. (red.), The emergence and development of clusters in Poland, Difin, Warszawa.
 11. Porter M.E., (1998), Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", November 1998.
 12. Porter M.E., (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 13. Proniewski M., Perło D., (2009), Wpływ regionalnego programu operacyjnego na rozwój województwa podlaskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Białystok.
 14. Solvell O., Lindqvist G., Ketels Ch., (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower AB, Stockholm.
 15. Stachowicz J., Walukiwicz S., (2003), Setting up Proinnovative Networks in Poland, [w:] Eskelinen H., Tervo H., Pekkala S. (ed.), Peripheries, Centers and Spatial Development in the New Europe ERSA, Helsinki.
 16. Technology and Industry Scoreboard 2001 - Towards the Knowledge-based Economy, OECD Science, Paris 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu