BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szcześniak Anna (Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym)
Tytuł
"Przedsiębiorstwa Fair Play" - praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu
"Fair Play Businesses" - Corporate Social Responsibility in Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 185-192, bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Etyka
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Ethics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie przykładów działań wpisujących się w SOB, realizowanych przez laureatów programu "Przedsiębiorstwo Fair Play". Zaprezentowano w nim także kryteria, jakie firmy muszą spełniać, aby uzyskać status "Przedsiębiorstwa Fair Play" oraz przywołano zasady weryfikacji firm, które pragną uzyskać ten tytuł i certyfikat. Niemal wszystkie "Przedsiębiorstwa Fair Play", zgodnie z wewnętrzną potrzebą, realizują różne dobrowolne inicjatywy na rzecz swoich interesariuszy. Większość akcji to świadome, systematyczne i wieloletnie działania, ale są też przykłady jednorazowych kampanii w odpowiedzi na nagłą sytuację. Corocznie wśród laureatów jest 600-700 firm, które udowodniły swą rzetelność oraz wrażliwość na potrzeby różnych grup społecznych, a także wysoką świadomość ekologiczną. (abstrakt oryginalny)

The article presents cases of activities which are inherent in Corporate Social Responsibility implemented by the winners of the promotion of enterprise culture program named "Business Fair Play", gathered within the execution of the program. It also presents the criteria which a company must meet to obtain the status of "Business Fair Play" and recalls the rules for verification of companies that want to get this title and certificate to show in how many ways they are socially responsible, and also how this has been carefully checked. Almost each of "Business Fair Play", according to an internal need, implements various voluntary initiatives to their stakeholders. Most of these activities are a conscious, systematic and long-term action, but there are also examples of one-off campaign in response to an emergency situation. Every year, there are the 600-700 companies among the program winners, which have proved their reliability and sensitivity to the needs of different social groups, as well as high environmental awareness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bąk M. (red.), Standard "Zatrudnienie Fair Play". Odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
  2. Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Kulawczuk T., Szcześniak A., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w polskich przedsiębiorstwach, [w:] Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
  3. Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008.
  4. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Concerning Corporate Social Responsibility: A Business Contribution to Sustainable Development, Commission of the European Communities, Brussels, 2nd July 2002.
  5. Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels, 18.07.2001.
  6. Kodeks etyki, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 1994.
  7. Kulawczuk P., Poszewiecki A. (red.), Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu