BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Iwona (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Tourist Activity of Pensioners in Poland in 2009 : a Statistical Analysis
Źródło
Folia Oeconomica Stetinensia, 2011, vol. 10, nr 2, s. 155-168, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Usługi turystyczne, Emeryci, Metoda Warda
Tourism, Tourism services, Pensioners, Ward method
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of the article is the analysis of transitory pensioners touristics departures. The research was carried out basing on a representative research result of individual transitory domestic departures in 2009 where pensioners participated in. As investigative instrument the autor chose the multidimensional correspondence analysis. The results of research were presented in a tridimensional area. The Ward's method was used in research due to bif number of variants of analyzed variables. This method permitted the assignment of coherence between variable variants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alejziak, W. (2009). Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej. Studia i Monografie nr 56. Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie.
 2. Bąk, I. (2010). Statystyczna charakterystyka aktywności turystycznej emerytów i rencistów w Polsce w 2005 roku. Szczecin: Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 280 (59). Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
 3. Chabior, A. (2005). Aktywność życiowa i jakość życia seniorów. In: A. Fabiś (Eds.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii. (pp. 71-75). Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu.
 4. Grabiński, T. (1992). Metody aksonometrii. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 5. Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.
 6. Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. (2004). E. Gatnar, M. Walesiak (Eds.), Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 7. Napierała, M.P. (2002). Turystyka w "jesieni życia". In: R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (Eds.), Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju. (pp. 183-196). Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.
 8. Nowicka, A., Błażewicz, K. (2010). Preferowane formy wykorzystywania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu. In: A. Nowicka (Ed.), Wybrane problemy osób starszych. (pp. 253-273). Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".
 9. Rogalewski, O. (1974). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WSiP.
 10. Słownik psychologiczny. (1979). W. Szewczyk (Ed.), Warszawa: Wiedza Powszechna.
 11. Stanimir, A. (2005). Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 12. Susułkowska, M. (1989). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: PWN.
 13. Trafiałek, E. (1995). Starzenie się i starość, Praca Socjalna nr 4.
 14. Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009 r., (2010). Warszawa: GUS.
 15. Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. (2010). J. Wyrzykowski, J. Marak (Eds.), Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu.
 16. Zych, A. (1999). Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice: Śląsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-4237
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu