BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
CSR a wartość przedsiębiorstwa
CSR and Corporate Value
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 419-429, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Efektywność, Wartość przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Effectiveness, Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena powiązań pomiędzy CSR a CSP, CFP i wartością przedsiębiorstwa. Dotychczasowe studia nad efektywnością strategii wdrożonej zgodnie z ideą CSR skupiały się na wynikach finansowych, mierzonych wskaźnikiem CFP. Rzadziej autorzy koncentrowali się na wpływie CSR na wartość przedsiębiorstwa wyznaczaną w długim okresie. Podejście to wydaje się o tyle uzasadnione, iż efekty CSR są zauważalne w długim okresie. W krótkim okresie można oceniać efekty pojedynczych przedsięwzięć lub wybranych obszarów. W artykule zaprezentowano mierniki wykorzystywane do oceny CSR, a także do wyznaczania wartości firmy w kontekście efektów CSR. Zwrócono uwagę na ograniczenia, jakie należy uwzględnić przy szacowaniu efektów wdrożenia idei CSR. (abstrakt oryginalny)

This article aims to assess the relationship among CSR, CSP, CFP and goodwill. Previous publications indicate that there is no clear answer to the question about the economic consequences of integration of CSR into the business strategy of a company, its impact on the results of current and future business. The article attempts to identify and explain why only some companies are achieving the anticipated results of the implementation of CSR. The additional aim of the paper is to identify and analyze pros and cons of methods of evaluation effects of CSR. Most of the studies concentrate on CFP - Corporate Financial Performance, while it seems to be more correct to analyze value of the corporate due to the fact that the effects of CSR are noticeable after long term. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aupperle K.E., Carroll A.B., Hatfield J.D., An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability, "Academy of Management Journal" 1985, Vol. 28, No. 2.
 2. Benninga S.Z., Saring O.H., Finanse przedsiębiorstwa. Metody wyceny, WIG-Press, Warszawa 2000.
 3. Besley T., Ghatak M., Retailing public goods: The economics of corporate social responsibility, "Journal of Public Economics" 2007, Vol. 91.
 4. Carroll A.B., A three-dimensional conceptual model of corporate performance, "Academy of Management Review" 1979, Vol. 4.
 5. Carroll A.B., Corporate social responsibility, evolution of a definitional construct, "Business and Society" 1999, Vol. 38, No. 3.
 6. Carroll A.B., The pyramid of corporate social responsibility: Toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons" 1991, No. 34.
 7. Chand M., Frazer S., The relationship between corporate social performance and corporate financial performance: Industry type as a boundary condition, "The Business Review" 2006, Vol. 5, No. 4.
 8. Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, www.interscience.wiley.com (25.04.2010).
 9. Filek J., Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, [w:] B. Klimczak, A. Lewicka-Strzałecka (red.), Etyka i ekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 10. Greening D.W., Turban D.B., Corporate social performance as a competitive advantage in attracting a quality workforce, "Business and Society" 2000, Vol. 39, No. 3 http://www.odpowiedzialneinwestowanie.pl/index (28.04.2011).
 11. Igalens J., Gond J.P., Measuring corporate social performance in France: A critical and empirical analysis of ARESE data, "Journal of Business Ethics" 2005, No. 56.
 12. Ionnaou I., Serafeim G., The Impact of Corporate Social Responsibility on Investment Recommendation, "Harvard Business Review", Working Paper, 11-017, 2010.
 13. Klimczak B., Mikroekonomia, Wydawnictwo AE, Wrocław 2006.
 14. McWilliams A., Siegel D.S., Wright P.M., Corporate Social Responsibility: Strategic implications, "Journal of Management Studies" 2006, Vol. 43, No. 1.
 15. Mohr L.A., Harris K.E., Do consumers expect companies be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behaviors, "The Journal of Consumers Affairs" 2001, Vol. 35, No. 1.
 16. Moskowitz M., Choosing socially responsible stocks, "Business and Society Review" 1972, No. 1.
 17. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 18. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L., Corporate social and financial performance: A meta-analysis, "Organization Studies" 2003, Vol. 24, No. 3.
 19. Sen S., Battacharya C.B., Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reactions to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research" 2001, Vol. 38.
 20. Waddock S.A., Graves S.B., The corporate social performance - financial performance link, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 4.
 21. http://www.odpowiedzialne-inwestowanie.pl/index (28.04.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu