BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paliwoda-Matiolańska Adriana (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu
Consumerism and Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 314-326, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Ochrona konsumenta, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konsumpcja
Consumer protection, Corporate Social Responsibility (CSR), Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Istota konsumeryzmu jest ściśle powiązana z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, gdyż rezultaty konsumpcji uzewnętrzniają się w postaci pełnienia określonych funkcji ekonomicznych i społeczno-humanistycznych. Celem artykułu jest identyfikacja związków pomiędzy konsumeryzmem a społeczną odpowiedzialnością biznesu. Oparta ona została na analizie rozwoju ruchów konsumpcyjnych, w tym w szczególności przedstawiony został współczesny nurt świadomego konsumeryzmu, który wykorzystując mechanizmy gospodarki rynkowej, może wpływać na przedsiębiorstwa i domagać się od nich bardziej społecznego zaangażowania. Ponadto przedstawiona została perspektywa instytucjonalna świadomego konsumeryzmu wraz z próbą określenia jej wpływu na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The essence of consumerism is closely linked to the concept of Corporate Social Responsibility. This is because the results of consumption manifest in the form of performing certain socio-economic and humanities functions. This article aims to identify the relationship between consumerism and social responsibility. It is based on an analysis of the development of consumer movements, in particular a contemporary trend of conscious consumerism. Conscious consumption uses the mechanisms of market economy and may affect the performing company by demanding social orientation to business. In addition, the institutional perspective of conscious consumerism is presented, with an attempt to determine its impact on Corporate Social Responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A., Konsumpcja, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 2. Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Muza, Warszawa 2009.
 3. Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne, jego mity i struktury, Wyd. Sic!, Warszawa 2006.
 4. Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Cotte J., Trudel R. (red.), Socially Conscious Consumerism. A Systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability, 2009, http://www.nbs.net/knowledge/consumerism/systematic-review/ (20.04.2011).
 6. Fromm E., Mieć czy być, REBIS, Poznań 2007.
 7. Gabriel Y., Lang T., The Unmanageable Consumer, SAGE Publication Ltd., London 2006.
 8. Kieżel E. (red.), Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów, Wyd. PWE, Warszawa 2004.
 9. Kołodko G.W., Znaczenie instytucji i polityki dla szybkiego rozwoju gospodarczego, [w:] A. Noga (red.), Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, Wyd. PTE, Warszawa 2004.
 10. Lewicka-Strzałecka A., Konsumeryzm kontra konsumeryzm, "Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym" 2003, nr 6.
 11. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, Muza, Warszawa 2009.
 12. Wilkin J. (red.), Instytucje gospodarki rynkowej (wybór tekstów), Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 1996.
 13. http://www.lohas.com/about (24.05.2011).
 14. http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1998/ (Human Development Report 1998) (12.02.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu