BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teneta-Skwiercz Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Filantropia korporacyjna - istota, formy i motywy dobroczynności przedsiębiorstwa
Corporate Philanthropy - its Essence, Forms and Reasons of Enterprises' Charity
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 297-305, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Filantropia, Fundacje, Korporacje
Corporate Social Responsibility (CSR), Philanthropy, Foundation, Corporation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Praktyka gospodarcza pokazuje, iż coraz więcej przedsiębiorstw rozumie sens i zasadność podejmowania działalności filantropijnej. Działalność tego rodzaju stanowi dla nich istotny element szerszej strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, narzędzie wypełniania korporacyjnych zobowiązań społecznych. W artykule ukazano istotę filantropii korporacyjnej, możliwe formy jej realizacji, jak też motywy zaangażowania przedsiębiorstw w działalność dobroczynną. Opisano korzyści, jakich dobroczynność może przysporzyć sektorowi biznesu, pracownikom, organizacjom pozarządowym i środowisku społecznemu oraz zasygnalizowano wątpliwości towarzyszące ofiarności sektora biznesu. (abstrakt oryginalny)

It has been observed that more companies comprehend the meaning and legitimacy of undertaking the steps towards philanthropic activities. That kind of business activity may constitute for them an essential element within the wider CSR strategy and moreover it can be perceived as a great tool of fulfilling social duties. The article presents not only the essence of corporate philanthropy, possible ways of its accomplishment, but also the reasons of companies' involvement in charity. The other thing that article deals with is the description of the advantages that might be gained by companies, employees, NGOs and social environment as they attempt to implement charity. Last but not least there are some doubts described which might occur and are connected with business' devotion in charity in general. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Birch A., Malim T., Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 2. Brammer S., Millington A., Firm size, organizational visibility and corporate philanthropy: an empirical analysis, "Business Ethics: A European Review" 2006, Vol. 15, No. 1.
 3. Chiagouris L., Ray I., Saving the world with cause - related marketing: it's time to take a look at its latest principles and practices, "Management Magazine" lipiec-sierpień 2007.
 4. Giving USA 2010. The Annual Report on Philanthropy for the Year 2009, Giving USA Foundation.
 5. King K., Tchepournyhk M., Corporate giving in the USA: a model for meeting Russia's expanding social needs?, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2004, Vol. 9, No. 3.
 6. Leisinger K.M., Corporate philanthropy: The "Top of the Pyramid", "Business and Society Review" 2007, Vol. 112, No. 3.
 7. Meznar M.B., Nigh D., Buffer or bridge? Environmental and organizational determinants of public affairs activities in American firms, "Academy of Management Journal" 1995, Vol. 38, No. 4.
 8. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, Vol. 22, No. 4.
 9. Muszalski W., Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Stoner J.A., Freeman E.F., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
 11. Williams R.J., Barett J.D., Corporate philanthropy, criminal activity, and firm reputation: is there a link?, "Journal of Business Ethics" 2000, No. 26.
 12. Wymer W., Special issue on corporate philanthropy, "International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing" 2006, No. 11.
 13. http://www.fsr.dobrestrony.pl/b-art.-reklama.php (7.01.2008).
 14. http://www.wolontariat.biz.pl (8.03.2008).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu