BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głuszek Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Skuteczność inicjatyw z zakresu CSR jako strategii zabezpieczania reputacji przedsiębiorstwa na wypadek kryzysu
Effectiveness of CSR Initiatives as a Strategy of Corporate Reputation Insurance During Crisis
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 271-285, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo
Crisis situations, Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy różnych motywów angażowania się przedsiębiorstw w CSR (strategiczne i etyczne), ze szczególnym uwzględnieniem chęci zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami kryzysu. CSR może bowiem chronić reputację firmy przed nieprzychylnymi reakcjami interesariuszy w obliczu zdarzeń ocenianych jako przejaw nieodpowiedzialności przedsiębiorstwa. W artykule wskazano również determinanty, które decydują o tym, że inicjatywy społeczne mogą rzeczywiście pełnić funkcję "polisy ubezpieczeniowej" dla reputacji firmy. Należą do nich: długość czasu zaangażowania przedsiębiorstwa w inicjatywy społeczne, strategiczny charakter CSR, podkreślający obustronne korzyści czerpane z działalności społecznej, oraz dopasowanie inicjatyw społecznych do charakteru branży, w której firma funkcjonuje. (abstrakt oryginalny)

CSR actions can be viewed as a form of insurance in crisis times. They can protect the value of firm's reputation against potential losses inflicted by stakeholders, prompted by evidence of corporate social irresponsibility. On the other hand, the trend of increased skepticism make the use of CSR involvement in communication campaigns to counter negative publicity increasingly difficult and precarious. Practitioners should be aware of the powerful impact of cues that decrease the credibility of their claims: short CSR track record, no strategic character of CSR initiatives and lack of adjustment of CSR to sector specification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnett M.L., Jermier J., Lafferty B.L., Corporate reputation: The definitional landscape, "Corporate Reputation Review" 2002, 9.
 2. Brammer S., Pavelin S., Building a good reputation, "European Management Journal" 2004, Vol. 22, No. 6.
 3. Brammer S., Pavelin S., Corporate reputation and an insurance motivation for Corporate Social Investment, JCC Winter 2005.
 4. Bronn P.S, Vidaver-Cohen D., Corporate motives for social initiative: Legitymacy, sustainability or the bottom line?, "Journal of Busines Ethics" 2008, No. 87.
 5. Budzyński W., Wizerunek firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 6. Cardona P., Rey C., Zarządzanie poprzez misje, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 7. Fombrun Ch., Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 1996.
 8. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 9. Kietliński K., Martinez Reyes V., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna Kraków 2005.
 10. Knox S., Maklan S., Corporate social responsibility: Moving beyond investment towards measuring outcomes, "European Management Journal" 2004, Vol. 22, No. 5.
 11. Kotler Ph., Lee N., Corporate Social Responsibility. Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2005.
 12. Neef D., Managing Corporate Reputation & Risk, Elsevier, Amsterdam 2003.
 13. Peloza J., Using corporate social responsibility as insurance for financial performance, "California Management Review" 2006, 48(2).
 14. Porter M., Kramer M., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu - pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, HBR Polska, czerwiec 2007.
 15. Rayner J., Managing reputational risk, Wiley & Sons, Chichester 2003.
 16. Rose C., Thomsen S., The impact of corporate reputation on performance: some Danish evidence, "European Management Journal" 2004, Vol. 22, No. 2.
 17. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 18. Sims R., Toward a better understanding of organizational efforts to rebuild reputation following an ethical scandal, "Journal of Business Ethics", Springer 2009.
 19. Vanhamme J., Grobben B., "To good to be true". The effectiveness of CSR history in countering negative publicity, "Journal of Business Etics" 2008, No. 85.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu