BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koneczna Renata (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie), Lelek Łukasz (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie)
Tytuł
Ekologiczna ocena przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego - zastosowanie metody LCA
Environmental Assessment of Automotive Enterprises - Application of LCA Method
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 408-418, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Odpowiedzialność ekologiczna, Społeczna odpowiedzialność, Cykl życia, Ocena cyklu życia
Ecological responsibility, Social Responsibility, Life cycles, Life Cycle Assessment (LCA)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę oceny cyklu życia, która jest stosowana do oceny kwestii środowiskowych w społecznej odpowiedzialności biznesu. Analizie poddano produkty przedsiębiorstw branży samochodowej. Przeanalizowano potencjalny wpływ na środowisko produkcji, użytkowania i utylizacji samochodów osobowych z napędem tradycyjnym oraz elektrycznym. (abstrakt oryginalny)

The article presents a method of life cycle assessment, which is used to assess environmental issues in Corporate Social Responsibility (CSR). The paper presents the analysis of products of automotive industry. The analysis includes the potential impact on production environment, as well as use and utilization of cars with electric and traditional drive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Andriof J., McIntosh M., Perspectives on Corporate Citizenship, Greenleaf Publishing Ltd., Sheffield 2001.
 3. Eco-Innovation in Industry: Enabling Green Growth, OECD, Paris 2010.
 4. Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów, KOM(2010)186 wersja ostateczna, Bruksela 2010.
 5. Koneczna R., Henclik A., Odpowiedzialność ekologiczna polskich przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego, Grupa Naukowa Pro Futuro, Fundacja dla AGH, Kraków 2010.
 6. Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Kulczycka J., Ekoefektywność projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem koncepcji cyklu życia produktu, Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2011.
 8. Kulczycka J. i in., Opracowanie metody LCA dla oceny projektów infrastrukturalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kraków 2008.
 9. Kulczycka J., Pietrzyk-Sokulska E., Ewaluacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 10. Ney R., Niektóre uwarunkowania polskiej polityki energetycznej, Polityka Energetyczna, t. 12, z. 2/1, IGSMiE PAN, Kraków 2009.
 11. Nosal A., Wystąpienie na konferencji "Odpowiedzialny biznes wyzwaniem dla europejskiej gospodarki - Polska perspektywa", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 17 kwietnia 2002.
 12. PN-EN ISO 14040:2009, Zarządzanie środowiskowe. Ocena cyklu życia. Zasady i struktura, PKN, Warszawa 2009.
 13. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility - Green Paper, COM(2001) 366 final, Bruksela 2001.
 14. Rynek materiałowy i paliwowo-energetyczny, GUS, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu