BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicka Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem
The Role of Corporate Social Responsibility in Risk Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 400-407, tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Ryzyko społeczne, Zarządzanie ryzykiem, Patologie organizacyjne
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Social risk, Risk management, Organizational pathologies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja społecznej odpowiedzialności jest coraz częściej postrzegana przez środowisko biznesowe jako remedium na pojawiające się problemy organizacyjne. Biorąc pod uwagę trzy wymiary społecznej odpowiedzialności: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy, warto podjąć próbę odniesienia ich do ryzyka działalności gospodarczej. Nadużycia gospodarcze, patologie organizacyjne czy brak prewencyjnego podejścia do zarządzania sferą środowiskową to dla firmy świadomej wagi społecznej odpowiedzialności dość widoczny sygnał do podjęcia działań niwelujących lub ograniczających pojawienie się ryzyk w tym obszarze. Praktyka gospodarcza w wielu przypadkach pokazała, że brak podejścia prewencyjnego w takich kwestiach, jak zarządzanie zasobami czy relacjami z interesariuszami, może skutkować poważnym kryzysem organizacyjnym. W artykule zaprezentowane jest ujęcie teoretyczne koncepcji społecznej odpowiedzialności w kontekście zarządzania ryzykiem. (abstrakt oryginalny)

The concept of Corporate Social Responsibility is increasingly perceived by the business community as a remedy for emerging organizational problems. There are three main dimensions of social responsibility: economic, social and environmental that might be taken into account when managing an organizational risk. Frauds and deceptions, corruption, organizational pathologies or lack of proactive approach to managing the environmental aspects should be, for firms that are sensitive to social responsibility, a signal for taking preventive or corrective actions in this sphere. There are many cases from business practice that show how the lack of preventive approach on issues such as resources management or stakeholder relationship management can result in serious organizational crisis. The paper presents theoretical approach of the concept of Corporate Social Responsibility in the light of risk management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boatright J.R., Risk management and the responsible corporation: How sweeping the invisible hand?, \"Business and Society Review\" 2001, Vol. 116.
 2. Carroll A.B., A Three-dimensional conceptual model of corporate performance, \"Academy of Management Review\" 1979, Vol. 4, No. 4.
 3. Clarkson M.B.E., A Risk Based Model of Stakeholder Theory, Proceeding of the Second Toronto Conference on Stakeholder Theory, Toronto: Centre for Corporate Social Performance and Ethics, University of Toronto 1994.
 4. Croft S., Dalton J., Managing Corporate Reputation: The New Currency, Thorogood, London 2003.
 5. Enterprise Risk Management Framework, COSO, 2004.
 6. European Commission 2001, Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility Green Paper, http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2001/ke3701590_en.pdf (3.06.2009).
 7. Husted B.W., Risk management, real options and corporate social responsibility, \"Journal of Business Ethics\" 2005, Vol. 60.
 8. Kytle B., Ruggie J.G., Corporate social responsibility as risk management. A model for multinationals, Corporate Social Responsibility Initiative, Working Paper No. 10, John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge MA 2005.
 9. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who and what really counts, \"Academy of Management Review\" 1997, Vol. 22, No. 4.
 10. Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 11. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26000, 2010.
 12. Sarre R., Doig M., Fiedler B., Reducing the risk of corporate irresponsibility: The trend to corporate social responsibility, \"Accounting Forum\" 2001, Vol. 25, No. 3.
 13. Story D., Price T.J., Corporate social responsibility and risk management?, JCC Summer 2006, Vol. 22.
 14. Šmid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 15. Trevino L.K., Nelson K.A., Managing Business Ethics, Straight Talk about How to Do it Right, Fourth Edition, John Wiley & Sons. Inc., New York 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu