BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Stopień wykorzystania wytycznych GRI w raportach społecznych europejskich przedsiębiorstw
The Degree of Application of the GRI Guidelines in European Companies` Reports on Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 389-399, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Raporty społeczne, Ramowe Zasady Raportowania
Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR), Social reports, Global Reporting Initiative (GRI)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy raportowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative. Za cel opracowania przyjęto przedstawienie wyników analizy poziomu aplikacji wytycznych w raportach europejskich przedsiębiorstw. Opracowanie rozpoczyna się od charakterystyki ogólnych założeń raportowania zgodnie z metodologią GRI. Następnie prezentowane są szczegółowe wyniki analizy. Przeprowadzone badanie wykazało, że w rozpatrywanym czasie struktura raportów ze względu na poziom aplikacji wytycznych była względnie stabilna, mimo znacznego wzrostu liczby takich sprawozdań. Największy odsetek stanowiły sprawozdania społeczne z najwyższym poziomem aplikacji wytycznych (A), w dalszej kolejności znalazły się raporty oznaczone jako B i C. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the issue of reporting Corporate Social Responsibility using the Global Reporting Initiative guidelines. The purpose of this paper is to present the results of the analysis of the degree of application of GRI guidelines in European companies' social reports. The article begins with the general description of GRI principles. Then, detailed results of the research are presented. The analysis showed that the structure of corporate social reports based on the GRI application levels was relatively stable over time under investigation despite the significant rise in the number of social reports. The reports with the highest level of GRI application principles constituted the largest percentage, then there were reports with lower levels designated as B and C. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chen S., Bouvain P., Corporate responsibility converging? A comparison of corporate responsibility reporting in the USA, UK, Australia, and Germany, "Journal of Business Ethics", Jul 2009, Supplement 1, Vol. 87.
  2. Dando N., Swift T., Transparency and assurance: minding the credibility gap, "Journal of Business Ethics" 2003, Vol. 44(2/3).
  3. Jones A., Jonas G., Corporate social responsibility reporting: The growing need for input from the accounting profession, "CPA Journal" Feb. 2011, Vol. 81, Issue 2.
  4. Oswald D., Koncepcja odpowiedzialności biznesu w rachunkowości, [w:] N.C. Smith, G. Lenssen (red.), Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009.
  5. Poziomy aplikacji wytycznych GRI, Global Reporting Initiative, 2011.
  6. Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Global Reporting Initiative, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu