BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Raportowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw - współczesne tendencje i problemy badawcze
Continuous Improvement of Integrated Management Systems in the Area of Corporate Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 377-388, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Raportowanie
Social Responsibility, Reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Raportowanie kwestii niefinansowych jest coraz popularniejsze wśród przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Powoduje to, że raporty przedsiębiorstw stają się przedmiotem dyskusji i badań naukowych. Celem artykułu jest wskazanie współczesnych tendencji w kształtowaniu się praktyki raportowania oraz najistotniejszych problemów badawczych z tym związanych, wśród których wskazano przede wszystkim na kwestie definiowania zakresu raportowania i treści raportów. (abstrakt oryginalny)

Nonfinancial reporting is more and more popular among companies not only in the world, but also in Poland. This is a reason that corporate reports become a subject of discussions and research. The aim of the article is to present contemporary tendency in corporate reporting and the most important research problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Accouting for Good: the Global Stakeholder Report 2005, Pleon Kohtes Klewes GmbH, Bonn 2005.
 2. Brzozowski T., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój - teoria i praktyka w świetle treści raportów odpowiedzialności i zrównoważenia przedsiębiorstw, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 100, Wrocław 2010.
 3. Gazdar K., Reporting Nonfinancials, John Wiley & Sons, West Sussex 2007.
 4. Greszta M., Konkurs Raporty Społeczne 2010, http://www.raportyspoleczne.pl/docs/zasobnik_plik_20110110112922_856.pdf.
 5. KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008, KPMG International, Amsterdam 2008.
 6. Marcinkowska M., Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 7. Roszkowska P., Raportowanie społecznej odpowiedzialności w świetle teorii i praktyki konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 156, Wrocław 2011.
 8. Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, Amsterdam 2006.
 9. Sustainable Development Reporting. Striking the Balance, World Business Council of Sustainable Development, 2002.
 10. The State of Play in Sustainability Reporting in the European Union, Komisja Europejska, 2011.
 11. http://ec.europa.eu/environment/emas/toolkit/toolkit_21_4_2.htm.
 12. http://www.lotos.pl/korporacyjny/grupa_lotos/braporty_roczne_grupy_lotosb.
 13. www.raportyspoleczne.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu