BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aniszewska Grażyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność organizacji według 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej
Corporate Social Responsibility According to 100 Largest Companies of Central And Eastern Europe
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 347-356, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Wartości w biznesie, Przedsiębiorstwo armatorskie
Social Responsibility, Values ​​in business, Ship-owner company
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstrakt
W krajach Europy Środkowo-Wschodniej pojęcie społecznej odpowiedzialności organizacji jest stosunkowo nowe. Czasy gospodarki centralnie planowanej nie sprzyjały wykreowaniu sposobu myślenia łączącego kwestie biznesowe i społeczne - ani po stronie konsumentów, ani po stronie biznesu. Wobec coraz głośniej artykułowanego postulatu traktowania CSR nie jako narzędzia PR (model ekonomiczny), lecz raczej jako elementu modelu wartości, warto przyjrzeć się działaniom liderów regionu w tym zakresie. Artykuł jest próbą pokazania podejścia do CSR 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej według raportu "Rzeczpospolitej" i Deloitte w zależności m.in. od branży, struktury udziałów, kraju pochodzenia organizacji, jej wielkości i sytuacji finansowej. (abstrakt oryginalny)

In Central and Eastern European countries the concept of Corporate Social Responsibility is relatively new. For years the economic conditions did not encourage linking business and social issues - neither among consumers nor in business. The paper attempts to show the approach of 100 largest companies in Central and Eastern Europe to CSR, depending, among others, on the origin of the organization, its size and industry. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aluchna M., Corporate social responsibility of top ten, "Corporate Social Responsibility Journal" 2010, Vol. 6.
 2. Berger I., Cunningham P., Drumwright M., Mainstreaming corporate social responsibility: developing markets of virtue, "California Management Review" 2007, Vol. 49.
 3. Bielak D., Bonini S., Oppenheim J., CEOs on strategy and social issues, "The McKinsey Quarterly", Web Exclusive, October 2007.
 4. Bonini S., Mendoga L., Oppenheim J., When social issues become strategic, "The McKinsey Quarterly" 2006, No. 2.
 5. Craig Smith N., Lenssen G. (red.), Odpowiedzialnoćc biznesu. Teoria i praktyka, Wyd. Studio Emka, Warszawa 2009.
 6. Izak M., Duchowość w organizacji, [w:] M. Kostera (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Największe firmy Europy Środkowo-Wschodniej. Europa 500. Dodatek do "Rzeczpospolitej", 9.09.2010.
 8. Nijhof A., Jeurissen R., The glass ceiling of corporate social responsibility. Consequences of a business case approach towards CSR, "International Journal of Sociology and Social Policy", 2010, Vol. 30.
 9. Porter M., Kramer M., Strategy & society, "Harvard Business Review", December 2006.
 10. Weber M., The business case for corporate social responsibility: a company level measurement approach for CSR, "European Management Journal" 2008, Vol. 26.
 11. Windsor D., Corporate social responsibility: three key approaches, "International Journal of Organizational Analysis" 2006, Vol. 9.
 12. Wrabec P., Ekościema, "Polityka" 2009, nr 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu