BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pierścieniak Agata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Postawy młodych pracowników wobec społecznej odpowiedzialności biznesu
Young Workers' Attitude towards Corporate Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 220, s. 335-344, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Postawy pracowników
Corporate Social Responsibility (CSR), Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzialność może być rozumiana jako postawa człowieka, której efektem są działania podejmowane w imię tej odpowiedzialności. Koncepcja odpowiedzialnego biznesu staje się kluczowym tematem w polityce gospodarczej UE i powinna być realizowana nie tylko w biznesie. Do tego potrzebna jest m.in. promocja tego zagadnienia oraz edukacja skierowana na podniesienie poziomu wiedzy, świadomości oraz pobudzenia do działania. Celem artykułu jest rozpoznanie postawy pracowników wobec zagadnień społecznej odpowiedzialności biznesu oraz próba jej oceny w kontekście gotowości do działania. Badania przeprowadzono na Podkarpaciu wśród obecnych i przyszłych pracowników firm. (abstrakt oryginalny)

Responsibility can be perceived as an attitude of a man, which results in actions being undertaken in the name of responsibility. The concept of Corporate Social Responsibility becomes a key element of EU economic policy, and should be implemented not only in business. This will require, among other aspects, the promotion of the concept, educational initiatives designed to raise the level of knowledge and awareness as well as attempts to stimulate action. This article aims to identify employees' attitudes towards Corporate Social Responsibility and attempts to assess it in the context of readiness for action. The study was conducted in Podkarpackie among current and future employees of companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach http://www.csrinfo.org/pl/wiedza/publikacje/3050-instytucjonalna-promocja-csr-na-swiecie-najnowsza-analiza (luty 2011).
 2. Czapiński J., Dyferencjał semantyczny, [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t. III, seria 3, PWN, Warszawa 1978.
 3. Dalhsrud A., How Corporate Social Responsibility is Defined: an Analysis of 37 Definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" January/February 2008, Vol. 15.
 4. Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2001.
 5. Gustafson J., Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?, [w:] Biznes, t. 1, Zarządzanie firmą, cz. 1, PWE, Warszawa 2007.
 6. International Organization for Standardization, ISO 26000. Guidance on social responsibility, 1 ed., 2010.
 7. Lacy P., Cooper T., Hayward R., Neuberger L., A New Era of Sustainability. CEO Reflection on Progress to Date, Challenges Ahead and the Impact of the Journey Toward a Sustainable Economy, UN Global Compact-Accenture CEO Study, 2010.
 8. Łopacińska-Mazurek K., Badania marketingowe, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 9. Sagan A., Badania marketingowe, podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE, Kraków 2004.
 10. Steurer R., The Role of Governments in Corporate Social Responsibility: Characterising Public Policies on CSR in Europe, "Policy Sciences" 2010, Vol. 43 (2009), No. 1.
 11. http://encyklopedia .pwn.pl/haslo.php?id= 3984376 (26.04.2011).
 12. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3960882 (3.04.2011).
 13. http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowiedzialnosc,biznesu,464.html (10.04.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu