BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rozwiązania Cloud Computing we wspomaganiu strategii kodyfikacji wiedzy w organizacji wirtualnej
Cloud Computing Solutions in the Support of Knowledge Codification Strategy in Virtual Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 118-130, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo wirtualne, Organizacja, Usługi internetowe, Chmura obliczeniowa
Virtual enterprise, Organisation, Internet services, Cloud computing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości wspierania strategii kodyfikacji wiedzy rozwiązaniami Cloud Computing. Na wstępie przedstawiono definicję organizacji wirtualnej oraz pokrótce scharakteryzowano strategie zarządzania wiedzą ze szczególnym uwzględnieniem strategii kodyfikacji wiedzy. W dalszych rozważaniach omówiono pojęcie, modele i własności Cloud Computingu jako stosunkowo nowej formy dostarczania usług IT. W końcowej części artykułu rozważano potencjał Cloud Computingu dla wspomagania strategii kodyfikacji wiedzy wraz z przedstawieniem przykładowych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The article presents possibilities of supporting the strategy of knowledge codification by Cloud computing solutions. First it presents a definition of virtual organization and characterizes knowledge management with special emphasis on the strategy of knowledge codification. Next ideas, models and properties of Cloud Computing as a relatively new form of IT services provision are discussed. The last part of the article discusses potential of Cloud Computing for the support of codification strategy with the presentation of exemplary solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziembek D. [2009], Atrybuty organizacji wirtualnej, [w:] Multimedia w biznesie i zarządzaniu, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa.
  2. Dziembek D. [2010], Usługi cloud computing we wspomaganiu działalności organizacji wirtualnej, Zeszyty Naukowe US nr 597, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, cz. II, Szczecin.
  3. Dziembek D. [2011], Wspieranie procesów zarządzania wiedzą w organizacji wirtualnej oprogramowaniem dostępnym w modelu SaaS, [w:] Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. I, red. R. Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
  4. Staten J. [2008], Is Cloud Computing Ready For The Enterprise?, Forrester Research, 7.03.2008, http://www.forrester.com/Research/Document/Excerpt/0,7211,44229,00.html.
  5. Żur Ł. [2010], Cloud computing, czyli biznes w chmurach, Centrum wiedzy o wirtualizacji, Virtual Focus, 7.07.2010 (http://www.virtualfocus.pl/porady-ekspertow/cloud-computing/cloud-computing-czyli-biznes-w-chmurach).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu