BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany strategii informatyzacji polskich obiektów gospodarczych pod wpływem kryzysu gospodarczego : Podsumowanie badań z lat 2009-2011
Changes in Informatisation Strategies of Polish Companies in Relation to the Economic Crisis. Summary of the Surveys From the Years 2009-2011
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 102-117, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Badania ankietowe, Badania porównawcze, Informatyzacja
Economic crisis, Questionnaire survey, Comparative examination, Informatization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki porównawczych badań ankietowych przeprowadzonych przez autora w latach 2009-2011, których celem było uzyskanie wiedzy na temat wpływu obecnego kryzysu gospodarczego na strategie informatyzacji obiektów gospodarczych. Uzyskane wyniki potwierdziły roboczą hipotezę, że kryzys gospodarczy wpłynął - w mniejszym lub większym stopniu - na długo- i krótkookresowe strategie informatyzacji większości zbadanych obiektów. Względny udział zidentyfikowanych zmian, intensywność ich zauważalnych przejawów oraz obszary zastosowań IT, których te zmiany dotknęły, zmieniały się wprawdzie w kolejnych analizowanych latach, ale zmiany te są nieznaczne i dotyczą jedynie wybranych elementów strategii informatyzacji oraz zastosowań IT. Szczegółowe dane na ten temat są zawarte w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the results of comparative surveys from the years 2009-2011 whose aim was to determine how the recent economic crisis had influenced informatisation strategies in companies. The results support a working hypothesis that, to a lesser or greater extent, the economic crisis had affected short and long term informatisation strategies in the majority of the companies surveyed. Even if the relative importance of identified changes, the intensity of their visible symptoms or the areas of IT applications where they are the most noticeable differ in subsequent years, these variations are minor and concern only some elements of informatisation strategies and IT applications. Details are included in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy obecny kryzys finansowy odbije się na branży IT? Sonda internetowa Biznes IDG.pl, www.idg.pl/sonda/1679/Czy.obecny.kryzys.finansowy.odbije.sie.na.branzy.IT.html [15.03.2009].
 2. BCS Polska bada perspektywy rynku IT w Polsce na 2010 rok, e-fakty.pl Wszystko o e-biznesie, Serwis internetowy Instytutu Logistyki i Magazynowania, www.e-fakty.pl/index.php?option=com_con-tent &task=view&id=5432&Itemid=74 [10.12.2009].
 3. Dyczkowski M. [2009], Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises. Results of a Survey with a Focus on SME Sector, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM'2009, ed. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wroclaw University of Economics Research Papers no. 85, Wroclaw, s. 77-95.
 4. Dyczkowski M. [2010a], Economic crisis and IT strategies of enterprises in Poland. Results of a survey with a focus on Polish SME sector, [w:] Proceedings of the 3rd International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2010, ed. Z. Anisic, University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, Department of Industrial Engineering and Management, Novi Sad, s. 227-234.
 5. Dyczkowski M. [2010b], Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises. Results of Comparative Surveys from Years 2009-2010, [w:] Advanced Information Technologies for Management AITM 2010, ed. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wroclaw University of Economics Research Papers no. 147, Wroclaw, s. 101-117.
 6. Dyczkowski M. [2011], Economic Crisis and Informatisation Strategies of Enterprises in Poland. Selected Results of Comparative Surveys from Years 2009-2010, [w:] Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2011, ed. R. Polenakovik, B. Jovanovski, T. Velkovski, National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, Ohrid-Skopje, Macedonia, Book of abstracts, s. 41 & CD with full papers, s. 289-296.
 7. Jadczak A. [2010], Polski rynek IT - 2009 załamanie! 2010 - nadzieja, "ComputerWorld" nr 24, www.idg.pl/artykuly/359552/Polski.rynek.IT.2009.zalamanie.2010.na-dzieja.html [1.09.2010].
 8. Jaślan M., Rynek IT staje się ofiarą kryzysu, Bankier.pl Polski Portal Finansowy, www.ban-kier.pl/ wiadomosci/print.html?article_id=1939436 [14.07.2009].
 9. Kosowska E. [2008], Ponad 16% wzrost rynku IT w Polsce, free article based on "Rynek IT w Polsce 2008. Prognozy rozwoju na lata 2008-2012", PMR Publications, July 2008, www.itandtelecom poland.com [6.09.2009].
 10. Olszynka P. [2009a], Revision of forecasts for IT markets in Poland, Russia and Ukraine, free article based on "IT market in Poland 2008. Development forecasts 2008-2012 - Update. Impact of the crisis on key data and forecasts", PMR Publications, April 2009, www.itandtelecompoland.com [6.09.2009].
 11. Olszynka P. [2009b], Changes in moods in the Polish IT industry, free article based on "IT market in Poland 2009. Development forecasts for 2009-2013", PMR Publications, June 2009, www.itandtele-compoland.com [6.09.2009].
 12. Olszynka P. [2010], Rynek IT w Polsce wzrośnie do 25 mld zł w 2010 r., free article based on "Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014", PMR Publications, August 2010, www.itand-telecompoland.com [4.09.2010].
 13. Olszynka P. [2011], IT market in Poland to see double-digit growth in 2011, free article based on "IT market in Poland 2011 Development forecasts for 2011-2015", PMR Publications, August 2011, www.itand-telecompoland.com [15.08.2011].
 14. Polska 2011 - Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, www.mg.gov. pl/files/upload/8436/RoG2011.pdf [5.10.2011].
 15. Prusek T., Branża IT wychodzi z kryzysu, ale kuleją zamówienia sektora finansowego, Serwis Wyborcza. biz, wyborcza.biz/biznes/1,100896,8315461,Branza_IT_wychodzi_z_kryzysu__ale_ku-leja_ zamowienia.html [31.08.2010].
 16. Rośnie polski eksport IT, e-gospodarka.pl, Poradnik Internetu dla Twojej Firmy, www.egospodarka. pl/65794,Rosnie-polski-eksport-IT,1,39,1.html [18.05.2011].
 17. Rynek ICT po IV kw. 2010, e-gospodarka.pl, Poradnik Internetu dla Twojej Firmy, www.egospodarka. pl/64541,Rynek-ICT-po-IV-kw-2010,1,39,1.html [13.04.2011].
 18. Rynek ICT w pierwszym kwartale 2011, DiS, Monitor IT, nr 12 (357), 13 czerwca 2011.
 19. Rynek IT boleśnie odczuwa kryzys, eGospodarka.pl, www.egospodarka.pl/article/42018/-1/39 [14.07.2009].
 20. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki (projekt), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, SIEG_ver_0.3_17_02_2011, www.mg.gov.pl/node/12707 [3.10.2011].
 21. Waszczuk P. [2009a], Forrester Research: W czwartym kwartale br. globalne wydatki na IT zaczną rosnąć, www.computerworld.pl/news/347251/Forrester.Research.W.czwartym.kwartale.br.glo balne. wydatki.na.IT.zaczna.rosnac.html [7.09.2009].
 22. Waszczuk P. [2009b], Gartner: Spadki nakładów na IT wyższe od wcześniejszych prognoz, www.idg.pl/news/347557/Gartner.Spadki.nakladow.na.IT.wyzsze.od.wczesniejszych.prognoz.html [7.09.2009].
 23. Wolak D. [2009], Jak branża IT powinna wykorzystać obecny kryzys, parkiet.com, archiwum.par kiet.com/arty-kul/642141_Jak_branza_IT_powinna__wykorzystac_obecny_kryzys.html [6.09.2009].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu