BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudycz Helena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Konceptualizacja ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania : Studium przypadku
Conceptualization of Ontology for the Early Warning System. Case Study
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 88-101, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
System wczesnego ostrzegania, Wskaźniki ekonomiczne, Ontologia
Early warning system, Economic indicators, Ontology
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przydatność wskaźników ekonomicznych w podejmowaniu decyzji zależy od zrozumienia przez kadrę kierowniczą różnych strukturalnych i semantycznych zależności istniejących pomiędzy tymi miarami. Jednym z proponowanych rozwiązań, które umożliwia odwzorowanie powiązań między wskaźnikami ekonomicznymi, jest standard mapy pojęć. Wymaga to zbudowania ontologii dla danego obszaru analizy ekonomicznej. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konceptualizacji ontologii dla systemu wczesnego ostrzegania. W pierwszej części krótko omówiono założenia modelu systemu wczesnego ostrzegania. Następnie przedstawiono metodę tworzenia ontologii dla wskaźników ekonomicznych. W kolejnych punktach skoncentrowano się na przedstawieniu procesu tworzenia ontologii dla wielowymiarowego systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorstw produkcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Usefulness of the economic indicators in decision-making depends on decision- -makers' comprehension of structural and semantic connections existing between ratios. One of suggested solutions, which allows to present various associations between economic indicators, is the standard of a topic map. It requires to elaborate ontology for the specific field of analysis of ratios. The aim of the following article is to present the conceptualization of ontology for the early warning system. The first part briefly characterizes the model of early warning system. The next part describes a method of creating ontology for economic ratios. The last part of this article contains the presentation of process of creating ontology for multidimensional early warning system for production enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz P. [2007], Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 2. Bednarski L., Waśniewski R. (red.) [1996], Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. I, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 3. Dudycz H. [2010], Conceptualization of Ontology of Return on Investment in Order to Generate it in Topic Map Standard, [w:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2010, J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds), Wrocław University of Economics, Research Papers no. 147, Wrocław, s. 87-100.
 4. Dudycz H. [2011], Analiza metod budowania ontologii dla wskaźników ekonomicznych w celu zapisania jej w standardzie mapy pojęć, [w:] Zastosowania systemów informatycznych zarządzania, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, "Problemy Zarządzania", zeszyt specjalny 2011, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 44-53.
 5. Gliński W. [2009], Wybrane metodologie i metody budowania ontologii, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa; wersja internetowa: http://bbc.uw.edu.pl/Content/3/12.pdf.
 6. Gliński W. [2011], Ontologie jako systemy prezentacji wiedzy, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 7. Gruber T.R. [1993], Toward Principles for the Design of Ontologies Used for Knowledge Sharing, Technical Report KSL, Knowledge Systems Laboratory, Stanford University; http://tomgruber. org/writing/onto-design.pdf.
 8. Kuc B. [2006], Kontroling narzędziem wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa.
 9. Nguyen H.T. [2007], Systemy wczesnego ostrzegania jako krytyczny czynnik sukcesu w biznesie, "Przegląd Organizacji", nr 1, s. 24-25.
 10. Noy F.N., McGuinness D.L. [2005], Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology; http://www.ksl.stanford.edu/people/dlm/papers/ontology101/ontology101-noy-mcguinness.html.
 11. Pawełoszek-Korek I. [2011], Rola ontologii w budowaniu relacji biznesowych, [w:] Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Ziemba, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 32, s. 181-191.
 12. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z. [2008], Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Zaleska M. [2002], Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Systemy wczesnego ostrzegania, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu