BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnacka-Chrobot Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Klasyfikacja organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów - ujęcie modelowe
Classification of Business IT Projects in the Contexto Cost Estimation - Model Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 62-77, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Przedsięwzięcia informatyczne, Decyzje inwestycyjne, Efektywność, Oprogramowanie
IT projects, Investment decisions, Effectiveness, Software
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Racjonalne decyzje inwestycyjne, także wobec przedsięwzięć informatycznych, powinny spełniać dwa wymierne kryteria: efektywności ekonomicznej i skuteczności. Badania wykazują, że ocena ex ante tych kryteriów w przypadku takich przedsięwzięć dokonywana jest w praktyce rzadko, czego jedną z zasadniczych przyczyn są trudności we właściwym szacowaniu ich kosztów. Niewłaściwe planowanie kosztów to także jeden z głównych powodów niskiej ich skuteczności. Ocena ex ante kosztów rozważanych przedsięwzięć charakteryzuje się odmiennym stopniem złożoności w zależności od rodzaju podejmowanego przedsięwzięcia. Celem artykułu jest zaproponowanie modelowej klasyfikacji organizacyjnych przedsięwzięć informatycznych w kontekście szacowania kosztów wraz ze wskazaniem tych rodzajów przedsięwzięć, przy których planowanie kosztów sprawia wyjątkowo duże problemy. (abstrakt oryginalny)

Rational investment decisions, including those concerning business IT projects, should meet two measurable criteria: of economic efficiency and of effectiveness. A lot of studies have revealed that ex ante evaluation of these criteria is rarely made in practice in case of such projects - one of the basic reasons for that are difficulties with accurate estimation of their costs. Incorrect cost planning is also one of the main causes for the low effectiveness of such projects. The ex ante evaluation of costs of the discussed projects is characterised by different degree of complexity depending on the type of project being undertaken. The goal of the article is to propose a model classification of business IT projects in the context of cost estimation, together with indicating types of projects where the cost planning causes exceptionally big problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2008 ERP Report, Topline Results, Panorama Consulting Group, Denver, 2008.
 2. A Report on Project Failure and Success Factors, Project Management 1, Assignment 1, Australian Computer Society (ACS) Professional Development, Sydney 2003.
 3. Brown A. [2005], IS Evaluation in Practice, "The Electronic Journal Information Systems Evaluation", vol. 8, no. 3, s. 169-178.
 4. Carr N. [2003], IT Doesn't Matter, "Harvard Business Review", May, s. 41-49.
 5. Czarnacka-Chrobot B. [2009a], The Role of Benchmarking Data in the Software Development and Enhancement Projects Effort Planning, [in:] New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques, Proceedings of the 8th International Conference SOMET'2009, "Frontiers in Artificial Intelligence and Applications", H. Fujita, V. Marik (eds.), vol. 199, IOS Press, Amsterdam- -Berlin-Tokyo-Washington, s. 106-127.
 6. Czarnacka-Chrobot B. [2009b], Wymiarowanie funkcjonalne przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 7. Czarnacka-Chrobot B. [2010a], The Economic Importance of Business Software Systems Size Measurement, Proceedings of the 5th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2010), 20-25 September 2010, Valencia, Spain, M. Garcia, J.D. Mathias (eds.), IEEE Computer Society Conference Publishing Services, Los Alamitos, California- Washington-Tokyo, s. 293-299.
 8. Czarnacka-Chrobot B. [2010b], Wiarygodność metod szacowania pracochłonności przedsięwzięć rozwoju systemów oprogramowania wspomagających zarządzanie, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 88, Informatyka Ekonomiczna. Informatyka w zarządzaniu, red. J. Sobieska-Karpińska, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 163-176.
 9. Czarnacka-Chrobot B. [2011a], The Effectiveness of Business Software Systems Functional Size Measurement, Proceedings of the 6th International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology (ICCGI 2011), 19-24 June 2011, Luxembourg City, Luxembourg, C. Paleologu, C. Mavromoustakis, M. Minea (eds.), International Academy, Research, and Industry Association, Wilmington, Delaware, USA, s. 63-71.
 10. Czarnacka-Chrobot B. [2011b], Evaluation of Business Software Systems Development and Enhancement Projects Effectiveness and Economic Efficiency on the basis of Functional Size Measurement, Proceedings of the 10th International Conference on Software Engineering Research and Practice (SERP'11), The 2011 World Congress in Computer Science, Computer Engineering & Applied Computing (WORLDCOMP'11), H.R. Arabnia, H. Reza, L. Deligiannidis (eds.), vol. II, CSREA Press, Las Vegas, Nevada, USA, July 2011, s. 401-407.
 11. Dudycz H., Dyczkowski M. [2006], Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Dyczkowski M. [2007], Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć informatycznych. Wybrane wyniki badań porównawczych z lat 2004-2007, [w:] Systemy wspomagania organizacji SWO'2007, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 465-474.
 13. Flasiński M. [2006], Zarządzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Frisk E., Plantén A. [2004], IT Investment Evaluation - A Survey of Perceptions Among Managers in Sweden, Proceedings of the 11th European Conference on Information Technology Evaluation, Academic Conferences, s. 145-154.
 15. Global survey reveals late IT projects linked to lower profits, poor business outcomes, Economist Intelligence Unit, Palo Alto, California, 2007, http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2007/ 070605xa.html (10.08.2011).
 16. Hill P.R. [2007], Some practical uses of the ISBSG history data to improve project management, International Software Benchmarking Standards Group, Hawthorn VIC, Australia, s. 26-30.
 17. Irani Z., Love P. [2001], Information systems evaluation: past, present and future, "European Journal of Information Systems", vol. 10, no. 4, s. 183-188.
 18. Johnson J. [2005], CHAOS rising, Proceedings of 2nd Polish Conference on Information Systems Quality, Standish Group-Computerworld, s. 1-52.
 19. Jones S., Hughes J. [2001], Understanding IS evaluation as a complex social process: a case study of a UK local authority, "European Journal of Information Systems", vol. 10, no. 4, s. 189-203.
 20. Jones T.C. [1995], Patterns of software systems failure and success, International Thompson Computer, Boston.
 21. Jones T.C. [1999], Software project management in the twenty-first century, Software Productivity Research, Burlington, s. 1-19.
 22. Jones T.C. [2000], Software Assessments, Benchmarks, and Best Practices, Information Technology Series, Addison-Wesley.
 23. Moszoro M. [2005], Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 24. Orzechowski R. [2006], Zarządzanie IT a wzrost wartości, "CEO - Magazyn Kadry Zarządzającej", 1.03.2006 (wydanie elektroniczne).
 25. Project estimating, David Consulting Group Corporate Office, Paoli, 2007, http://www.davidconsult inggroup.com/training/estimation.aspx (10.08.2011).
 26. southernSCOPE, Reference Manual, Version 1, State Government of Victoria, Melbourne, September 2000.
 27. Silvius A.J. [2006], Does ROI matter? Insights into the True Business Value of IT, "The Electronic Journal Information Systems Evaluation", vol. 9, issue 2, s. 93-104.
 28. Smith H., Fingar P. [2003], IT Doesn't Matter - Business Processes Do: A Critical Analysis of Nicholas Carr's I.T., "Harvard Business Review", Meghan-Kiffer Press, August.
 29. Standish Group, CHAOS summary 2008, West Yarmouth, Massachusetts, 2008, s. 1-4.
 30. Standish Group, CHAOS Summary 2009, West Yarmouth, Massachusetts, 2009, s. 1-4.
 31. The ISBSG Report: Software Project Estimates - How accurate are they?, International Software Benchmarking Standards Group, Hawthorn, VIC, January 2005.
 32. Wideman M. [2005], First Principles of Project Management, AEW Services, Vancouver.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu