BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chomiak-Orsa Iwona (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Flieger Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zastosowanie technologii informatycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin : Wyniki badań
The Implementation of IT Technologies in Socio-Economic Development of Local Governments. Research Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 51-61, tab., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Gmina, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Social economic development, District, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wykorzystania technologii informatycznych w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin. Przeprowadzone badania dotyczyły analizy skuteczności zastosowanych rozwiązań IT w odpowiednich obszarach funkcjonowania gminy związanych z rozwojem gospodarczym, rozwojem społecznym, upowszechnianiem edukacji, doskonaleniem funkcjonowania urzędu jako instytucji świadczącej usługi oraz promowaniem rozwoju i turystyki w analizowanych gminach. Działania związane z wykorzystaniem IT w wymienionych obszarach w ocenie mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych charakteryzują się różną skutecznością. Takie wnioski wskazują na konieczność dokonywania przemyślanego wyboru podejmowanych działań w zakresie wykorzystania IT w ramach wspierania rozwoju lokalnego przez gminę. (abstrakt oryginalny)

The article is to show the role of local governments in encouraging social and economic development in the area of using IT instruments. Local governments can take active steps to support the development of citizens and companies by implementing available IT instruments. They can be divided into such areas as economic development support, social development, education spreading, mastering local office performance in delivering public services and promotion of tourism and recreation. The research has shown that the instruments that local governments may use are of various effectiveness, so they have to be careful while choosing specific set of activities. Many instruments are considered to be useless and may result in losing a lot of money and organizational effort. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cabbott T., Covey J. [1996], Social Investment Funds, An Expanded Critique, IDR Reports, vol. 12, no. 4.
 2. Chmielarz W. [2008], Stadium rozwoju systemów E-administracji w Polsce, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym 2007, red. J. Gołuchowski, A. Frąckiewicz-Wronka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 3. Chomiak-Orsa I., Flieger M. [2011a], Koncepcja oceny stopnia informatyzacji w osiąganiu dojrzałości procesowej gminy, "Współczesne Zarządzanie" nr 3.
 4. Chomiak-Orsa I., Flieger M. [2011b], Computerization as the Improvement of Processes in Local Governments, [w:] Advanced Information Technologies for Management - AITM'2011. Information Systems in Business, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 205, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Chomiak-Orsa I., Gryncewicz W. [2011], Wirtualizacja jako kierunek reinżynieringu procesów biznesowych w administracji publicznej, [w:] Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, red. J. Gołuchowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 6. European Environment Information and Observation Network (EIONET), http://www.eionet.eu ropa.eu/
 7. Flieger M. [2007], Od administrowania do zarządzania publicznego - transformacja stanowiąca warunek efektywnego zarządzania gminą oraz przedsiębiorstwami sektora publicznego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Flieger M. [2009], Próba oceny zastosowania i skuteczności metod zarządzania w gminach, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 9. Flieger M. [2010], Implementacja technik i metod organizatorskich w systemach zarządzania gminą, [w:] Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy, red. M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Gobar A. [1995], The Need for Community Self-Evaluation, [w:] Economic Development in Local Government, ed. R.L. Kemp, McFarland & Company Inc. Publishers, Jefferson, North Carolina- -London.
 11. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [1991], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza Solidarność, Gdańsk.
 12. Klasik A. [1996], Zarządzanie rozwojem lokalnym, [w:] Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych, red. F. Kuźnik, Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice.
 13. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 164, ust. 1.
 14. Melkers J., Bugler D., Bozeman B. [1993], Technology Transfer and Economic Development, [w:] Theories of Local Economic Development, ed. R.D. Bingham, R. Mier, SAGE Publications, Newbury Park CA.
 15. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020; http://www.ezdrowie.lodzkie.pl/pliki/PL-MNiI-2005-strategia_kierunkowa_rozwoju_informatyza cji_Polski_do_roku_2013.pdf.
 16. Olszak C.M., Ziemba E. (red.) [2007], Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Parysek J.J. [1996], Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 18. Pichierri A. [2006], Concertation and Local Development, "International Journal and Regional Research", vol. 26, no. 4, s. 689-706, za: Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 19. Radzikowska B. [2005], Aspekty prawne oraz zasady finansowania projektu "e-PUAP". Raport ARC Rynek i Opinia. E-PUAP, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, luty.
 20. Strategia rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013; http://www.ug.dzierzoniow.pl/strateg/ strategia.pdf (5.09.2011).
 21. Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015; http://www.bip.powiat.klodzko.pl.
 22. Strategie rozwoju wybranych gmin województwa dolnośląskiego z powiatów ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego oraz wałbrzyskiego.
 23. Szyjko C.T. [2011], Internet jako środek komunikacji obywatelskiej w UE, www.stosunki-miedzyna rodowe.pl (czerwiec 2011).
 24. Wojtasiewicz L. [1996], Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, [w:] Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna, red. J.J. Parysek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 25. Założenia do strategii informatyzacji gminy Stoszowice na lata 2007-2013; http://www.stoszowice.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu