BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chluski Andrzej (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Technologiczne aspekty rozwoju kapitału intelektualnego zakładu opieki zdrowotnej
Technological Aspects of the Development pf Health Care Units' Intellectual Capital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 20-31, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, System informacyjny w zarządzaniu, Opieka zdrowotna
Intellectual capital, Information and Communication Technology (ICT), Information systems in management, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania w zakładach opieki zdrowotnej wybranych systemów informatycznych oraz ich potencjalnego wpływu na rozwój kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych szpitala. Na podstawie badań prezentowanych w literaturze przedmiotu wyodrębniono czynniki uznawane za najistotniejsze dla rozwoju kapitału intelektualnego zakładu opieki zdrowotnej. Przedstawiono przykłady wybranych technologii informacyjnych mogących przyczyniać się do rozwoju charakterystycznych dla zakładów opieki zdrowotnej komponentów kapitału intelektualnego. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the opportunities of using selected modern information and communication technologies (ICT) for the development of health care units' intellectual capital and intangible assets. Based on the research presented in the scientific literature on this subject, the most significant factors for the development of the intellectual capital of a health care unit have been distinguished. Moreover, a few practical examples of using ICT in Polish hospitals for the development of intellectual capital are presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Strużyna J. (red.) [2001], Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 2. Castro de G.M, Lopez J.E.N., Muina F.E.G, Saez P.L. [2011], A new model to measure and manage intellectual capital, www2.warwick.ac.uk/fac/soc/wbs/conf/olkc/archive/oklc5/papers/k4_decast ro.pdf, 5.05.2011.
 3. Choong K.K. [2008], Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models, "Journal of Intellectual Capital", vol. 9, no. 4, s. 609-638.
 4. Dziewulski J., Gliszczyński G. [2006], Opieka zdrowotna a kapitał intelektualny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 10, Wyd. ORGMASZ, Warszawa.
 5. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 6. Głuszek E. [2004], Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Jelonek D., Chluski A. [2010], Możliwości wykorzystania systemów CRM w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, red. J. Goliński, Wyd. SGH, Warszawa.
 8. Jennex M.E. [2005], Case Studies in Knowledge Management, Idea Group Publishing, London.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P. [2004], Strategy maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Hardvard Bussines School Publishing, Boston.
 10. Kisielnicki J., Sroka H. [1999], Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa.
 11. Nonaka I. [1991], The Knowledge-Creating Company, "Harvard Business Review", November-December, s. 96-104.
 12. Nowicki A., Chomiak-Orsa I. (red.) [2011], Analiza i modelowanie systemów informacyjnych, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Obłój K. [1995], Strategie sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 14. Orzechowski R. [2008], Budowanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, Wyd. SGH, Warszawa.
 15. Ustawa z dn. 15.04.2011 r. o działalności leczniczej, DzU z 2011 r., nr 112, poz. 654.
 16. Wall A. [2005], The measurement and management of intellectual capital in the public sector, "Public Management Review", vol. 7, issue 2, s. 289-303.
 17. laparoskopia2011.pl.
 18. rynekzdrowia.pl.
 19. www.computerworld.pl.
 20. www.medicalnet.pl.
 21. www.szpitaljp2.krakow.pl.
 22. www.wim.mil.pl.
 23. www.wssk.wroc.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu