BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hernes Marcin (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Weryfkacja metod consensusu w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych
Validation of Consensus Methods in Multiagent Financial Decision Support System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 131-140, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Systemy wspomagania decyzji, Symulacja wieloagentowa
Decision Support Systems (DSS), Multi-agent based simulation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono weryfikację metod consensusu wykorzystywanych w celu rozwiązywania konfliktów wiedzy w wieloagentowym systemie wspomagania decyzji finansowych. W pierwszej części zaprezentowano definicję struktury wiedzy agentów (decyzji) oraz krótką charakterystykę algorytmu wyznaczania consensusu dla tych struktur wiedzy. Następnie przeprowadzono weryfikację algorytmu z wykorzystaniem danych rzeczywistych dotyczących notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przedstawiono założenia testu oraz uzyskane wyniki. Weryfikacja wykazała celowość stosowania metod consensusu we wspomaganiu decyzji finansowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents validation of consensus methods used to solve conflicts of knowledge in multiagent financial decision support system. The agents knowledge structure (decision) and short characteristic of consensus determining algorithm for such structures is presented in the first part of the article. Next, verification of this algorithm with the use of the real data from Warsaw Stock Exchange listings is carried out. Then, assumptions of the test and results of validation are presented. Validation has revealed the appropriateness of application of consensus methods in supporting financial decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Condorcet M. [1974], Essai sur l'application de l'analyse a la probabilite des decisions rendues a la pluralite des voix, Chelsea Publ. 6, New York.
 2. Fischburn P.C. [1977], Condorcet social choice functions, SIAM Journal of Applied Math.33(3).
 3. Korczak J., Lipiński P. [2008], Agents systems in capital market decision support, [w:] Evolution multiagent information systems in socialy-economic environment, ed. S. Stanek, H. Sroka, M. Paprzycki, M. Ganzha, Placet Press, Warszawa.
 4. Kulikowski R., Libura M., Słomiński L. [1998], Wspomaganie decyzji inwestycyjnych, PAN, Warszawa.
 5. Laffond G., Lasier J.F., Breton M. [1995], Condorcet choice correspondences: A set theoretical comparision, Mathematical Social Sciencies 30.
 6. Nguyen N.T. [2002], Metody wyboru consensusu i ich zastosowanie w rozwiązywaniu konfliktów w systemach rozproszonych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 7. Sobieska-Karpińska J., Hernes M. [2006], Metody reprezentacji wiedzy agentów w multiagenckich systemach wspomagających podejmowanie decyzji finansowych, Informatyka Ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Sobieska-Karpińska J., Hernes M. [2008], Metody consensusu w systemach wspomagających podejmowanie decyzji, Ekonometria nr 21. Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Sobieska-Karpińska J., Hernes M. [2009], Value of information i distributed decision support system, [in:] Infonomics for Distributed Business and Decision-Making Environments: Creating Information System Ecology, ed. M. Pańkowska, K. Adamiecki, IGI Global, USA.
 10. Sobieska-Karpińska J., Hernes M. [2011], Determining consensus in situation of simple functional dependencies between elements of decision structure in distributed decision support systems, "International Journal of Economics and Business Research" (w druku).
 11. Soto J.B., Vizcaino A., Portilo-Rodriguez J, Piattini M. [2009], An Agent System to Manage Knowledge in CoPs, [in:] Web-Based Learning Solutions for Communities of practise: Developing Virtual Environments for social and Pedagogical Advancement, ed. N. Karacapilidis, Hershey, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu