BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewski Arkadiusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Definiowanie struktury modelu rachunku kosztów działań dla portu lotniczego w systemie SAS Activity-Based Management
Defining the Structure of Activity-Based Costing Model for an Airport in SAS Activity-Based Management System
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 141-151, rys., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów działań, Informatyczne systemy rachunkowości, Porty lotnicze
Activity Based Costing (ABC), Information system of accounting, Airports
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy uzasadniono przesłanki stosowania rachunku kosztów działań (Activity- Based Costing - ABC) w przedsiębiorstwach usługowych oraz wskazano na brak opracowań opisujących procedury implementacji modeli ABC w środowisku informatycznym. Następnie przedstawiono strukturę modelu ABC opracowanego dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Szczególną uwagę poświęcono procedurze implementacji opisanego modelu w środowisku systemu SAS Activity-Based Management. (abstrakt oryginalny)

In the paper the author discusses circumstances under which Activity-Based Costing (ABC) can be applied in service enterprises and points out the lack of literature describing procedures of ABC implementation in IT environment. Next, the structure of ABC model for the Bydgoszcz Airport is presented. Particular attention is given to the procedure of the model implementation in the environment of SAS Activity-Based Management system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gordon A. [2008], Wdrożenie systemu kosztów działań w przedsiębiorstwie Nadwiślanka S.A., "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2.
 2. Hamerman P.D. [2009], Business Performance Solutions: Clash Of The Titans [on-line] [April 8, 2009], http://www.sas.com/ ews/analysts/ by_solution_perfmgmt.html.
 3. Januszewski A. [2008], Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2: Systemy Business Intelligence, PWN, Warszawa.
 4. Januszewski A., Kosinska M. [2004], Specyfika rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie usług ciepłowniczych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 11.
 5. Januszewski A., Kujawski J. [2005], Using SAS ABM Package for ABC Modelling - a Case Study, Proceedings of the 2005 International Conference on E-Business, Enterprise Information Systems, E-Government, and Outsourcing, EEE'05, ed. H.R. Arabnia, CSREA Press, Las Vegas, USA.
 6. Kaplan R., Cooper R. [2000], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 7. Karmańska A. [2003], Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, PWN, Warszawa.
 8. Leszczyński Z. [2009], Rachunek kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe nr 1048, Politechnika Łódzka, Łódź.
 9. Rotch W. [1990], Activity based costing in service industries, "Journal of Cost Management", Summer.
 10. Rusek B. [2009], Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie Lumag Sp. z o.o., "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2.
 11. Seheńczuk M. [2009], Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 12.
 12. Shanahan Y.P. [1995], Implementing an activity-based costing system - Lessons from the Australian Post, "Journal of Cost Management", Summer.
 13. Smith K.V., Leksan M.P. [1999], A manufacturing case study on activity-based costing, "Journal of Cost Management", Summer.
 14. Śmietaniak J. [2008], Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie Jurajska Spółdzielnia Pracy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 4.
 15. Vesset D., McDonough B., Wilhide K., Wardley M., McCullough R., Sonnen D. [2007], Worldwide Business Analytic Software 2007-2011 [on-line] [October 23, 2007], http://www.sas.com/news/ analysts/idc_wwbusanalytics_0907.pdf.
 16. Zieliński T. [2007], As Easy As ABC - Zasobowy rachunek kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu