BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lasek Mirosława (Uniwersytet Warszawski), Pęczkowski Marek (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Analiza zróżnicowania wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości
Polish Households Analysis Regarding Differences in Such Household Utilities as Durables and Properties Used
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 211-243, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Nieruchomości
Households, Real estate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy zróżnicowania polskich gospodarstw domowych pod względem wyposażenia w dobra trwałego użytkowania i użytkowane nieruchomości. Na potrzeby analizy wykorzystano metodę analizy asocjacji, aby zbadać, jakie pozycje wyposażenia gospodarstwa domowe posiadają łącznie. Badania dotyczyły w szczególności poszukiwań odmienności w wyposażeniu polskich gospodarstw domowych, różniących się co do typu biologicznego gospodarstwa, wykształcenia głowy gospodarstwa, podstawowego źródła utrzymania, położenia gospodarstwa. Badania przeprowadzano, wykorzystując dane pochodzące ze zbiorów danych statystycznych budżetów gospodarstw domowych, zbierane systematycznie przez GUS. Do analiz asocjacyjnych i uzyskiwanych za ich pomocą wyników zastosowano program eksploracji danych SAS Enterprise Miner firmy SAS Institute Inc. (abstrakt oryginalny)

The article makes an attempt to analyze equipment differences in Polish households in regard to possessed durable goods and properties. For the analysis, so called association analysis was implemented. The basic aim was to find what items of household utilities were concomitant. Our investigation was mainly dedicated to find variety regarding household utilities in households being different in such characteristics as biological category of the family, education, basic source of income, residence. The investigation was based on Polish official statistical data. For association analysis and to study results, SAS Enterprise Miner software from SAS Institute Inc. was applied. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agrawal R., Srikant R. [1994], Fast algorithms for mining association rules, [in:] Proceedings of the 20th International Conference on Very Large Databases, s. 487-499, Morgan Kaufmann, San Francisco.
 2. Applied Analytics Using SAS Enterprise Miner. Course Notes, cz. I i II, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2009 r., seria: Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 4. Larose D.T. [2006], Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Lasek M. [2002], Data Mining. Zastosowania w analizach i ocenach klientów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Oficyna Wydawnicza \"Zarządzanie i Finanse\", Warszawa.
 6. Lasek M. [2004], Od danych do wiedzy. Metody i techniki \"Data Mining\", \"Optimum\", nr 2(22), s. 17-37.
 7. Lasek M. [2007], Metody Data Mining w analizowaniu i prognozowaniu kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Zastosowania SAS Enterprise Miner, Difin, Warszawa.
 8. Lasek M., Nowak E., Pęczkowski M. [2008], Association and Sequence Rules of Events in an Investment Analysis of Agrotourism Farms / Zastosowanie reguł asocjacji i sekwencji zdarzeń do analizy działalności inwestycyjnej gospodarstw agroturystycznych (artykuł w dwóch wersjach językowych: angielskim i polskim), \"Turyzm\", 18/2, s. 57-73.
 9. Matignon R. [2007], Data Mining using SAS Enterprise Miner, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
 10. Metodologia badań budżetów gospodarstw domowych. Zeszyty metodyczne i klasyfikacyjne, GUS, Warszawa 2011.
 11. Pęczkowski M. [2011], Wprowadzenie do Data Mining, Studia Podyplomowe: Metody statystyczne w biznesie, WNE UW, Warszawa 2011 (materiały kursowe).
 12. Piekut M. [2009], Wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałe, \"Wiadomości Statystyczne\", nr 8, s. 59-74.
 13. Reference Help - Enterprise Miner 6.2, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA 2009.
 14. Włodarczyk-Śpiewak K. [2006], Aspekty jakości życia a poziom satysfakcji Polaków, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Problemy globalizacji i regionalizacji, z. 9, red. M. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 15. Włodarczyk-Śpiewak K. [2008], Wyposażenie młodych gospodarstw domowych w dobra trwałe jako jeden z elementów jakości życia na tle Krajów Unii Europejskiej, http://www.konferencja.edu.pl/ ref8/pdf/pl/Wlodarczyk-spiewak_Szczecin.pdf.
 16. Ye N. (ed.) [2003], The Handbook of Data Mining, Lawrence Erlbaum Associates Inc. Publishers, New Jersey.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu