BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego
Human Capital in Selected Models of Economic Growth
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 1-2, s. 81-103, bibliogr. 64 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wzrost gospodarczy, Czynniki endogeniczne
Human capital, Economic growth, Endogenous factors
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pierwszej części zaprezentowano ekonomiczne konsekwencje rozwoju kapitału ludzkiego dla akumulacji kapitału rzeczowego, postępu technicznego, rozwoju systemu finansowego, a także kształtowania nierówności dochodowych w gospodarce. W drugiej części artykułu zaprezentowano wnioski z teorii wzrostu gospodarczego dotyczące wpływu rozwoju ekonomicznego gospodarki na akumulację kapitału ludzkiego. W tej perspektywie badawczej zwrócono uwagę na wpływ stadiów wzrostu i efektów progowych oraz efektów zewnętrznych, które wynikają z poziomu rozwoju ekonomicznego gospodarki, na akumulację kapitału ludzkiego. Ostatnia część artykułu zawiera podsumowanie i wnioski wysnute z prowadzonych rozważań. (fragment tekstu)

The article focuses on the influence of human capital on the accumulation of physical capital, technological advancement, the development of the national financial system and income disparities in selected models of economic growth. The author also examines the impact of different stages of economic growth and external effects on the accumulation of human capital. The discussion is based on neoclassical and endogenous models of economic growth as well as the findings of empirical studies. The review of economic growth models in terms of the role of human capital shows that the accumulation of this factor of production has a substantial positive influence on the development of the real economy, Jabłoński says. What's more, the level of economic development has a strong impact on human capital accumulation. As a result, the author concludes, human capital is a driver of economic growth, while economic growth contributes to the development of human capital.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abramovitz M., [1993], The search of the sources of growth: areas of ignorance, old and new, "Journal of Economic History", Vol. 53, s. 217-243.
 2. Abramovitz M., David P.A., [2000], American macroeconomic growth in the era of knowledge-based Progress: the long-run perspective, [w:] pod red.: S.L. Engerman, R.E. Gallman, The Cambridge economic history of the United States, Cambridge, New York, Cambridge University Press.
 3. Azariadis C., Drazen A., [1990], Threshold externalities in economic development, "Quarterly Journal of Economics", Vol. cv, issue 2.
 4. Barro R.J., [1991], Economic growth in a cross section of countries, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 106, No. 2, s. 407-443.
 5. Barro R.J., Mankiw N.G., Sala-i-Martin X., [1995], Capital mobility in neoclassical models of growth, "American Economic Review", Vol. 85, No. 1, s. 103-115.
 6. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [2004], Economic growth, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 7. Baumol W.J., Batey Blackman S.A., Wolf E., [1989], Productivity and American leadership: the long view, MIT Press.
 8. Beck T., Levine R., Loayza N., [2000], Finance and sources of growth, "Journal of Financial Economics", Vol. 58, s. 261-300.
 9. Becker G.S., [1975], Human capital: a theoretical and empirical analysis, with special reference to education, University of Chicago Press, Chicago.
 10. Becker G.S., Murphy K.M., Tamura R., [1990], Human capital, fertility, and economic growth, "Journal of Political Economy", Vol. 98, No. 5, part 2.
 11. Benabou R., [1996], Heterogeneity, stratification, and growth: macroeconomic implication of community structure and school finance, "American Economic Review", Vol. 86.
 12. Benabou R., [2002], Tax and education policy in a heterogeneous-agent economy: What levels of redistribution maximize growth and efficiency?, "Econometrica", Vol. 70, No. 2.
 13. Caballe J., Santos M.S., [1993], On endogenous growth with physical and human capital, "Journal of Political Economy", Vol. 101, No. 6.
 14. Cardak B.A., [1999], Heterogeneous, preferences, education expenditures and income distribution, "Economic Record", Vol. 75, No. 228.
 15. Cichy K., [2008], Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 16. De Gregorio J., Guidotti P.E., [1992], Financial development and economic growth, IMF Working Paper, No. 92/101, Washington D.C.
 17. de la Croix D., Doepke M., [2003], Inequality and growth: Why different fertility matters, "American Economic Review", Vol. 93, No. 4.
 18. De la Fuente A., Ciccione A., [2002], Human capital in a global and knowledge-based economy, Final report, Instituto de Analisis Economico (CSIC), Universitat Pompeu Fabra, May.
 19. Doepke M., [2004], Accounting for fertility decline during the transition to growth, "Journal of Economic Growth", No. 9.
 20. Domański R.S., [2001], Kapitał ludzki w rozwoju Polski - uwagi do problemu, [w:] Wzrost gospodarczy w Polsce. perspektywa średniookresowa, pod red. J. Lipiński i A. Wojtyna, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, s. 86-92.
 21. Evans A.D., Green C.J., Murinde V., [2002], Human capital and financial development in economic growth: new evidence using the translog production function, "International Journal of Finance & Economics", No. 7, Vol. 2, s. 123-140.
 22. Fernandez R., Rogerson R., [1998], Public education and income distribution: A dynamic qualitative evaluation of education-finance reform, "American Economic Review", Vol. 88, No. 4.
 23. Fernandez R., Rogerson R., [2003], Equity and resources: An analysis of education finance systems, "Journal of Political Economy", Vol. 111, No. 4.
 24. Galor O., Moav O., [2004], From physical to human capital accumulation: inequality and the process of development, "Review of Economic Studies", Vol. 71, No. 249, s. 1001-1026.
 25. Glomm G., Ravikumar B., [1992], Public versus private investment in human capital: endogenous growth and income inequality, "Journal of Political Economy", Vol. 100.
 26. Goldin C., Katz L.F., [2001], The legacy of US educational leadership: notes on distribution and economic growth in the 20th Century, "American Economic Review", Vol. 91, s. 18-23.
 27. Grossman G.M., Helpman E., [1991], Innovation and growth in the global economy, the MIT Press, Cambridge MA.
 28. Herbst M., [2004], Human capital formation in Poland. Where does educational quality come from?, DISES Working Paper, no. 99, Universita degli Studi di Trieste, Trieste.
 29. Herbst M., [2004], Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(17), s. 89-104.
 30. Islam N., [1995], Growth empirics: A panel data approach, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 110, No. 4, s. 1127-1170.
 31. Jabłoński Ł., [2008], Sprzężenia między kapitałem ludzkim a nierównościami w teorii wzrostu endogenicznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 786, Prace z zakresu ekonomii stosowanej, Kraków, s. 23-42.
 32. Jabłoński Ł., [2010], Kapitał ludzki czynnikiem wzrostu gospodarczego w krajach OECD, "Wiadomości Statystyczne", nr 8, s. 51-67.
 33. Jones C.I., [1995], R&D-based models of economic growth, "Journal of Political Economy", No. 103, s. 759-784.
 34. Jones C.I., [1999], Growth: with or without the scale effects, "American Economic Review", No. 89, s. 139-144.
 35. King R.G., Levine R., [1993], Finance and growth: Schumpeter might be right, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 108, No. 3, s. 717-737.
 36. King R.G., Levine R., [1993], Finance, entrepreneurship and growth: theory and evidence, "Journal of Monetary Economics", Vol. 32, No. 3, s. 513-542.
 37. Kołodko G.W., [2008], Wędrujący świat, Wydawnictwo Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 38. Kyriacou G.A., [1992], A cross-country estimation of an aggregate production function with human capital, Working paper, Central Bank of Cyprus.
 39. Landau D.L., [1985], Government expenditure and economic growth in the developed countries: 1952-76, "Public Choice", No. 47, s. 459-477.
 40. Levine R., [1997], Financial development and economic growth: Views and agenda, "Journal of Economic Literature", Vol. 35, nr 2, s. 688-726.
 41. Levine R., Zervos S., [1998], Stock market, banks, and economic growth, "American Economic Review", Vol. 88, nr 3, s. 537-558.
 42. Liberda B., Tokarski T., [2004], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 43. Lucas R.E., [1988], On the mechanics of economic development, "Journal of Monetary Economics", No. 22.
 44. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., [1992], A contribution to the economic growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 7, No. 2, s. 407-437.
 45. Marciniak S., [2002], (red.), Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 46. Matthews R.C., Feinstein C.H., Odling-Smee J.C., [1982], British economic growth 1856-1973, Stanford University Press, Stanford.
 47. Mirvis D.M., Chang C.F., Cosby A., [2008], Health as an economic engine: evidence for the importance of health in economic development, "Journal of Health and Human Services Administration", Vol. 31, No. 1, s. 30-57.
 48. Mookherjee D., Ray D., [2003], Persistent inequality, "Review of Economic Studies", Vol. 70, No. 243, s. 369-393.
 49. Nowak W., [2007], Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Sp. z o.o., Wrocław.
 50. Osborne E., [2006], The sources of growth at different stages of development, "Contemporary Economic Policy", Vol. 24, No. 4, s. 536-547.
 51. Outreville J.F., [2005], Financial development, human capital and political instability, "Finance India", Vol. 19, No. 2, s. 481-492.
 52. Próchniak M., [2009], Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych, [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, pod red.: R. Rapacki, PWE, Warszawa, s. 32-73.
 53. Rajan R.G., Zingales L., [2004], Financial system, industrial structure, and growth, "Oxford Review of Economic Policy", Vol. 17, No. 4, s. 467-482.
 54. Rebelo S., [1991], Long-run policy analysis and long-run growth, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 3, s. 500-521.
 55. Romer P., [1986], Increasing returns and long run growth, "Journal of Political Economy", Vol. 94, s. 1002-1037.
 56. Romer P., [1990], Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", Vol. 98, s. 71-102.
 57. Romer P., [1994], The origins of endogenous growth, "Journal of Economic Perspectives", Vol. 8, No. 1, s. 3-22.
 58. Roszkowska S., [2006], Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] pod red.: E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Unia Europejska w kontekście Strategii Lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa, s. 303-326.
 59. Rusek A., [2004], Financial integration and growth in the global economy, "International Advances in Economic Research", Vol. 10, nr 4, s. 278-288.
 60. Ruttan V.W., [1998], The new growth theory and development economics: A survey, "Journal of Development Studies", Vol. 35, No. 2, s. 1-26.
 61. Solow R.M., [1956], Contribution to the theory of economic growth, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 70, No. 1.
 62. Tamura R., [1991], Income convergence in an endogenous growth model, "Journal of Political Economy", Vol. 99, No. 31, s. 523-540.
 63. Tamura R., [2001], Teachers, growth, and convergence, "Journal of Political Economy", Vol. 109, No. 5.
 64. Tamura R., [2004], Human capital and economic development, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Papers Series, WP 2004-34, December.
 65. Tokarski T., [2000], Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, "Ekonomista", nr 3.
 66. Tokarski T., [2001], Dwadzieścia lat renesansu teorii wzrostu gospodarczego. Na ile lepiej rozumiemy jego mechanizm?, pod red.: A. Wojtyna, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?, PTE, Dom Bellona, Warszawa, s. 213-245.
 67. Tokarski T., [2005], Wybrane modele podażowych czynników wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 68. Tokarski T., [2007], Teoretyczne podstawy przyczyn zróżnicowania rozwoju ekonomicznego, pod red.: R. Piasecki, Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 32-54.
 69. Weil D.N., [2005], Accounting for the effect of health on economic growth, NBER Working Paper, No. 11455.
 70. Wojtyna A., [1996], Rola państwa we wzroście gospodarczym, referat prezentowany na konferencji Współczesne teorie wzrostu gospodarczego, PTE, Warszawa.
 71. Wojtyna A., [1997], Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 13, Warszawa.
 72. Wojtyna A., [2010], (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, PWE, Warszawa.
 73. Woźniak M.G., [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 74. Woźniak M.G., [2008], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydanie drugie poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 75. Xu Z., [2000], Financial development, investment, and economic growth, "Economic Inquiry", Vol. 38, nr 2, s. 331-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu