BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ziemba Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Prolegomena do zastosowania technologii i systemów informatycznych na potrzeby prosumpcji
Introduction to the Use of Technology and Information Systems for Prosumption
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 368-378, rys., bibliogr. 39 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Technologie teleinformatyczne, Klient, Przedsiębiorstwo
Prosumption, Information and communication technologies, Customer, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji prosumpcji oraz wstępnych założeń dotyczących zastosowania technologii informatycznych na potrzeby jej wdrożenia w przedsiębiorstwie. W części poznawczej artykułu opisano istotę i rozwój prosumpcji oraz zaprezentowano różne przykłady jej wykorzystania w praktyce. W części metodologicznej przedstawiono model konceptualny technologii informatycznych wspomagających zastosowanie prosumpcji w przedsiębiorstwach. Uzyskane wyniki badań mogą być pomocne w podejmowaniu działań mających na celu wykorzystanie koncepcji prosumpcji w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the prosumption idea and assumptions about the use of information technology for its implementation in enterprises. The paper explains the nature, scope and development of prosumption. Various examples of using prosumption in enterprises are described. Special attention is paid to the information technology and systems as some of the foundations of the implementation and use of prosumption in enterprises. Hence, the basic assumptions concerning the use of information technology to support prosumption are shown. As believed by the author, the results obtained may prove helpful for other enterprises interested in the implementation of presumption. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler P., Benner M.J., Brenner D.J., MacDuffie J.P., Ososno E., Staats B.R., Takeuchi H., Tushman M.L., Winter S.G. [2009], Perspectives on the Productivity Dilemma, "Journal of Operations Management", no. 27, s. 99-113.
 2. Baker M. [2000], Creating an Alliance Between Employees and Customers, "Knowledge Management Review", 3(5), s. 10-11.
 3. Baudrillard J. [1986], The Consumer Society, Semiotext, New York.
 4. Beer D., Burrows R. [2007], Sociology and, of and in Web 2.0: Some Initial Considerations, "Sociological Research Online", 12(5), www.socresonline.org.uk/12/5/17.html, odczyt: 6.06.2010.
 5. Campbell A.J. [2003], Creating Customer Knowledge Competence: Managing Customer Relationship Management Programs Strategically, "Industrial Marketing Management", 32(5), s. 375-383.
 6. Comor E. [2010], Digital Prosumption and Alienation, "ephemera", 10(3/4), s. 439-454.
 7. Davenport T.H., Harris J.G., Kohli A.K. [2001], How do They Know Their Customers so Well?, "MIT Sloan Management Review", 42(2), s. 63-74.
 8. Davenport T.H., Klahr P. [1998], Managing Customer Knowledge, "California Management Review", 40(3), s. 195-208.
 9. Fuchs C. [2-11], Web 2.0, Prosumption, and Surveillance, "Surveillance & Society", 8(3), s. 288-309.
 10. Gibbert M., Leibold M., Probst G. [2002], Five Styles of Customer Knowledge Management, and How Smart Companies Use Them To Create Value, "European Management Journal", 20(5), s. 459-469.
 11. Goodman D., Cohen M. [2004], Consumer Culture, ABC Clio, Santa Barbara.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I. [2007], Kierunki zmian w systemie zarządzania. Materiały konferencyjne I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku. Inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki", Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, s. 65-79.
 13. Humphreys A., Grayson K. [2008], The Intersecting Roles of Consumer and Producer: A Critical Perspective on Co-Production, Co-Creation and Prosumption, "Sociology Compass", 2, s. 963-980.
 14. Jansen J. [2005], Ambidextrous Organizations. A Multiple-level Study of Absorptive Capacity, Exploratory and Exploitative Innovation, and Performance, Erasmus Research Institute of Management, Erasmus University, Rotterdam.
 15. Jensen Ø., Hansen K.V. [2007], Consumer Values Among Restaurant Customers, "International Journal of Hospitality Management", 26(3), s. 603-622.
 16. Jurgenson N., Ritzer G. [2009], Efficiency, Effectiveness, and Web 2.0, [w:] The Culture of Efficiency, ed. S. Kleinman, Peter Lang Publishing, New York, s. 51-67.
 17. Keen A. [2007], The Cult of the Amateur: How Today's Internet is Killing Our Culture, Doubleday, New York.
 18. Lavie D., Rosenkopf L. [2006], Balancing Exploration and Exploitation in Alliance Formation, "Academy of Management Journal", 49(4), s. 797-818.
 19. Lavie D., Stettner U., Tushman M.L. [2010], Exploration and Exploitation Within and Across Organizations, "The Academy of Management Annals", 4(1), s. 109-155.
 20. Marx K.H. [1884], Capital: Volume Two, Vintage Books, New York.
 21. Nätti S., Halinen A., Hanttu N. [2006], Customer Knowledge Transfer and Key Account Management in Professional Service Organizations, "International Journal of Service Industry Management", 17(4), s. 304-319.
 22. Park C.H., Kim Y.G. [2003], A Framework of Dynamic CRM: Linking Marketing with Information Strategy, "Business Process Management Journal", 9(5), s. 652-671.
 23. Park Y., Lee S. [2011], How to Design and Utilize Online Customer Center to Support New Product Concept Generation, "Expert Systems With Applications", 38(8), s. 10638-10647.
 24. Payne A., Frow P. [2005], A Strategic Framework for Customer Relationship Management, "Journal of Marketing", 69(4), s. 167-176.
 25. Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2004a], The Future of Competition. Co-Creating Unique Value with Customers, Harvard Business School Press, Boston.
 26. Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2004b], Co-Creation Experiences: The Next Practice in Value Creation, "Journal of Interactive Marketing", 18(3), s. 5-14.
 27. Ritzer G., Jurgenson N. [2010], Production, Consumption, Prosumption: The Nature of Capitalism in the Age of the Digital 'Prosumer', "Journal of Consumer Culture March", 10(1), s. 13-36.
 28. Ritzer G., Jurgenson N. [2008], Producer, Consumer, Prosumer?, Artykuł prezentowany na: Annual Meeting of the American Sociological Association, Boston.
 29. Salomann H., Dous M., Kolbe L., Brenner W. [2005], Rejuvenating Customer Management: How to Make Knowledge for, from and about Customers Work, "European Management Journal", 23(4), s. 392-403.
 30. Shi L.H., Zou S., White J.C., McNally R.C., Cavusgil T. [2005], Executive Insights: Global Account Management Capability: Insights from Leading Suppliers, "Journal of International Marketing", 13(2), s. 3-113.
 31. Stein A., Smith M. [2009], CRM Systems and Organizational Learning: An Exploration of the Relationship between CRM Effectiveness and the Customer Information Orientation of the Firm in Industrial Markets, "Industrial Marketing Management", 38(2), s. 198-206.
 32. Sudalaimuthu S., Raj S.A. [2009], Logistics Management for International Business, PHI Learning, New Delhi.
 33. Tapscott D., Williams A.D. [2006], Wikinomics: How Mass Collaboration Changes Everything, Penguin Group, New York.
 34. Toffler A. [1980], The Third Wave, Bantam Books, New York.
 35. Tushman M.L., O'Reilly C.A. [2004], Ambidextrous Organization, "Harvard Business Review", 82, April 2004, s. 74-81, http://hbr.org/product/ambidextrous-organization/an/R0404D-PDF-ENG, odczyt: 15.06.2010.
 36. Xie C., Bagozzi R.P, Troye S.V. [2008], Trying to Prosume: Toward a Theory of Consumers as Co- -Creators of Value, "Journal of the Academy of Marketing Science", 36, s. 109-122.
 37. Ziemba E. [2009], Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 38. Ziemba E. [2010], Wikinomia nowym modus operandi współczesnej organizacji, Zeszyt Naukowy. "Zastosowanie systemów informatycznych zarządzania", red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, T. Parys, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 214-225.
 39. Zwick D., Bonsu S.K., Darmody A. [2008], Putting Consumers to Work: Co-Creation and New Marketing Govern-Mentality, "Journal of Consumer Culture", 8, s. 163-196.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu