BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiącek Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Ocena porównawcza wybranych polskich portali rekrutacyjnych z perspektywy kandydata, pracodawcy i kierownika
Comparative Rating of Chosen Polish E-Recruitment Portals from the Perspective of Candidates, Employers and Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 337-345, tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
e-rekrutacja, Rekrutacja pracowników, Portale internetowe
e-recruitment, Employee recruitment, Web portals
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule porównawczo oceniono trzynaście wybranych polskich portali rekrutacyjnych pod kątem wybranych cech (materiały edukacyjne, dogodność płatności, funkcjonalności, jakość ogłoszeń, wyszukiwarka ogłoszeń, podział na kategorie, liczba ogłoszeń, usability/nawigacja, odwiedzalność, ceny ogłoszeń, grafika, pozycja w Google, różnorodność usług) z perspektywy trzech grup interesariuszy: kandydatów, pracodawców i kierowników. Oceny były przyznawane w skali od 0 (najniższa) do 4 (najwyższa), bez ocen cząstkowych. Każdemu z ocenianych kryteriów dla każdej z perspektyw interesariuszy nadano inną wagę - wagi kryteriów sumowały się do jedności. Wagi przemnożone przez oceny pozwoliły stworzyć rankingi portali: oddzielne dla każdej grupy interesariuszy oraz ranking zbiorczy. (abstrakt oryginalny)

The article compares thirteen chosen Polish e-recruitment portals in reference to chosen criteria (educational materials, convenience of payments, functions, quality of job ads, search engine, categorisation, number of job ads, usability/navigation, hit rate, price of job ads, graphic design, Google position, diversity of services) from the perspective of three groups of interest: candidates, employers and managers. The scores were from 0 (the lowest) to 4 (the highest), excluding fraction scores. To each of the rated criteria in each of the groups' of interest perspectives different weights were given - they summed up to one. Weights multiplied by scores let create portals' rankings - separate for each group of interest and a general, consolidated ranking. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielarz W. [2007], Systemy biznesu elektronicznego, Difin, Warszawa.
  2. Frąckiewicz E. [2006], Marketing internetowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Jung B. (red.) [2001], Media, komunikacja, biznes elektroniczny, Difin, Warszawa.
  4. Karwatka T. [2009], Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem?, Helion, Gliwice.
  5. Kisielnicki J., Sroka H. [2005], Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, wyd. III uzupełnione i zmienione, Placet, Warszawa.
  6. Kozerski K. [2006], Funkcjonalność stron internetowych - portale horyzontalne, na stronie: http://www.internetstandard.pl/artykuly/28247.html (październik 2006).
  7. Raport z badania funkcjonalności polskich sklepów internetowych, Janmedia Interactive, 2004, http://www.janmedia.com/services/ecommerce.xml (listopad 2006).
  8. Szpringer W. [2005], Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie - od e-commerce do e-businessu, Difin, Warszawa.
  9. Warner M., Witzel M. [2005], Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  10. Ziemba E. [2005], Metodologia budowy serwisów internetowych dla zastosowań gospodarczych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu