BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczurowski Leopold (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Elementy modelu motywacyjnego biznesu (BMM) dla systemu informatycznego finansowania niejednorodnej publicznej jednostki naukowo-dydaktycznej
The Components in the Business Motivational Model for the Information System of Financing the Public Non-Homogeneous Research and Educational Unit
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (22), 2011, nr 212, s. 322-336, rys., bibliogr. 36 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Słowa kluczowe
Procesy biznesowe, Szkolnictwo wyższe, Systemy informatyczne, Finansowanie badań naukowych
Business processes, Higher education, Computer system, Financing scientific research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zidentyfikowano elementy modelu motywacyjnego biznesu (BMM) w kontekście rozwoju systemu informatycznego zarządzania organizacją. Scharakteryzowano pojęcia i ich interpretacje opracowane przez Stowarzyszenie OMG, składające się na standardowy opis BMM organizacji. Opierając się na tych standardach, omówiono istotne elementy BMM w zakresie systemu finansowania rzeczywistej publicznej jednostki naukowo- dydaktycznej. (abstrakt oryginalny)

In the paper the components of the business motivational model (BMM) have been identified in the context of the organization's management information system. The notations and their interpretations, elaborated by the OMG Association, have been characterized. These notations and interpretations form the standard BMM description of the organization. On the basis of these standards, fundamental BMM components, concerning the financial system of the real public research and educational unit, have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L. [1973], Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa.
 2. Antonowicz D., Gorlewski B. [2011], Demograficzne Tsunami. Raport Instytutu Sokratesa na temat wpływu zmian demograficznych na szkolnictwo wyższe do 2020 roku, Warszawa; http:// www.perspektywy.pl/pdfy/demograficzne_tsunami_instytut_sokratesa.pdf (20.12.2011).
 3. Arsanjani A., Ghosh S., Allan A., Abdullah T., Ganapathy S., Holley K. [2008], SOMA: A method for developing service-oriented solutions, "IBM Systems Journal", vol. 47, no. 3; http://www.research.ibm.com/journal/sj/473/arsanjani.html (26.02.2009).
 4. Atwood D. [2006], BPM Process Patterns: Repeatable Design for BPM Process Models, BPTrends, May 2006; www.bptrends.com (12.05.2009).
 5. Brzostowski K., Rekuć W., Sobecki J., Szczurowski L. [2010], Service discovery in SOA system, "Lecture Notes in Computer Science. Lecture Notes in Artificial Intelligence", vol. 5991, s. 29-38.
 6. Business Motivation Model (BMM) Specification, September 2007, Object Management Group, 2007; http://www.omg.org/docs/dtc/07-08-03.pdf (21.05.2010).
 7. Chrostowski A., Szczepankowski P. [2005], Planowanie, [w:] Zarządzanie - teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 173-194.
 8. Dąbrowski W., Stasiak A., Wolski M. [2007], Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Dudycz H., Dyczkowski M. [2006], Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 10. Drapińska A. [2011], Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, PWN, Warszawa.
 11. DzU nr 218 z 22 listopada 2010 r., poz. 1438, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej, 2010.
 12. DzU nr 65, poz. 435, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/17/72/1772/20070402 _rozporzadzenie_wskazniki.pdf; (19.06.07).
 13. DzU nr 79, poz. 534, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/17/73/1773/20070402_rozporzadzenie_podzial_do tacji.pdf; 19.06.07).
 14. Erl T. [2005], Service-Oriented Architecture: Concepts, Technology, and Design, Prentice Hall, sierpień.
 15. Griffin R.W. [2004], Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Jakubowski R., Kotowski T., Architektura skierowana na usługi - czyli zwycięstwo biznesu nad technologią, Biznes i technologie, http://www.sybase.com.pl/pliki/PDF/Magazyn/4364.pdf (3.11.2009).
 17. Januszewski A. [2008a], Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1: Zintegrowane systemy transakcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Januszewski A. [2008b], Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2: Systemy business intelligence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Kaczorowski B. (red.) [2004], Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Kan S.H. [2006], Metryki i modele w inżynierii jakości oprogramowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. MDA Guide, Version 1.01, OMG specification, June 2003, www.omg.org, (4.06.2008).
 22. Misja, wizja, nowe uwarunkowania w otoczeniu, strategiczne cele rozwoju Politechniki Wrocławskiej, materiał wewnętrzny, Wrocław 2007; http://www.portal.pwr.wroc.pl/ files/prv/id24/plan_ rozwoju/ att_plan_rozwoju_pwr_2007_2015.pdf (18.10.2011).
 23. Moszkowicz M. [2004], Założenia strategii Politechniki Wrocławskiej, materiał wewnętrzny, Wrocław, listopad.
 24. Moszkowicz M. [2006], Założenia strategii Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, materiał wewnętrzny Rady Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, luty.
 25. Piechówka M., Szejko S. [2002], Współczesne cykle wytwarzania oprogramowania, [w:] Metody wytwarzania oprogramowania, red. S. Szejko, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, s. 31-92.
 26. Piechówka M., Rogerson S., Szejko S. [2002], Proces wytwarzania oprogramowania, [w:] Metody wytwarzania oprogramowania, red. S. Szejko, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, s. 31-92.
 27. Rekuć W. [2009], Opracowanie koncepcji badań i formalnej specyfikacji wymagań użytkowników usług informacyjnych przykładowego systemu informacyjnego, Raport TR-ITSOA-OB6.1-PR- 09-01-01, Raport z prac wykonanych w ramach zadania OB. 6-1, Metody i algorytmy analizy wymagań oraz automatyzacji projektowania i dostarczania usług z wykorzystaniem metod inżynierii wiedzy, Podzadanie 6.1.7, Wrocław, maj.
 28. Rekuć W., Szczurowski L. [2010], Business motivation model for service oriented educational system, [w:] Information systems architecture and technology: IT models in management process, Z. Wilimowska i in. (eds.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 241-251.
 29. Semantics of Business Vocabulary and Business Rules (SBVR), OMG document formal, www.omg. org, (21.08.2008).
 30. Surma, J. [2009], Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Szejko S. [2002], Tradycyjne cykle życia oprogramowania, [w:] Metody wytwarzania oprogramowania, red. S. Szejko, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, s. 13-29.
 32. Szczurowski L. [2007], Założenia badań algorytmu podziału dotacji w szkole wyższej, [w:] Modelowanie symulacyjne systemów społecznych i gospodarczych II, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, seria Studia i Materiały, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 331-342.
 33. Szczurowski L. [2008a], Wielowymiarowe hurtownie danych dla biznesu, [w:] Metody i narzędzia w procesach biznesowo-decyzyjnych, red. J. Mercik, B. Gładysz, G. Hołodnik-Janczura, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów, Wrocław, s. 57-74.
 34. Szczurowski L. [2008b], Konceptualizacja i formalizacja podsystemu podziału dotacji stacjonarnej w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, [w:] Metody symulacyjne w badaniu organizacji i w dydaktyce menedżerskiej, red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 79-96.
 35. Szczurowski L. [2010], Elementy symulatora podsystemu podziału dydaktycznej dotacji stacjonarnej w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni, [w:] Modele symulacyjne i gry menedżerskie we wspomaganiu decyzji i w dydaktyce, red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 79-109.
 36. Wrycza S. [1999], Analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania. Metody, techniki, narzędzia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1507-3858
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu