BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyński Iwo (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiana ryzyka systematycznego na polskim rynku jako skutek globalnego kryzysu finansowego : analiza największych krajowych spółek
Change in Systematic Risk on the Polish Market as a Result of the Global Financial Crisis. Analysis of the Biggest Polish Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 233, s. 9-19, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie unii gospodarczej i walutowej w teorii i w praktyce
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynek kapitałowy, Przepływy kapitałowe
Financial crisis, Capital market, Capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie następującej hipotezy badawczej: kryzys finansowy spowodował zmianę wyceny ryzyka rynkowego na giełdach nowych krajów członkowskich UE. W efekcie nastąpiło odwrócenie procesu integracji realnej rynków finansowych, związanego z przystąpieniem do UE. Weryfikacja tej hipotezy nastąpiła poprzez analizę wybranych największych firm na polskim rynku kapitałowym. Okazało się, że zmiany kursów akcji analizowanych przedsiębiorstw wykazują istotny pozytywny związek z różnicą między lokalnym a światowym wskaźnikiem beta, a także kowariancją w okresie przed kryzysem oraz w jego trakcie. Niemniej różnica między wskaźnikami beta okazała się bardziej istotna. W efekcie hipoteza badawcza została potwierdzona. (abstrakt oryginalny)

Last financial crisis ended the three-decade period of cheap and easy capital. The increase in risk aversion and following decrease in international capital flows resulted in the reversal of integration processes of capital markets. It is especially visible in the EU markets. This paper investigates the hypothesis that the fall in stock prices was a result of the repricing of systematic risk due to reversal in financial markets integration processes caused by global financial crisis. I found that firm-level stock price changes are positively related to the difference between firm's local and world market betas as well as covariances. I found also that beta coefficients were much more significant than covariances. This confirmed examined hypothesis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bekaert G., Harvey C.R., Foreign Speculators and Emerging Equity Markets, The Davidson Institute Working Paper 1997, No. 79.
 2. Chari A., Henry P.B., Risk sharing and asset prices: Evidence from a natural experiment, "The Journal of Finance" 2004, No. 59(3).
 3. Choudhry T., Time-varying beta and the Asian financial crisis: Evidence from Malaysian and Taiwanese firms, "Pacific-Basin Finance Journal" 2005, No. 13(1).
 4. Choudhry T., Lu L., Peng, K., Time-varying beta and the Asian financial crisis: Evidence from the Asian industrial sectors, "Japan and the World Economy" 2010, No. 22(4).
 5. Dvorák T., Podpiera R., European Union enlargement and equity markets in accession countries, "Emerging Markets Review" 2006, No. 7(2).
 6. Henry P.B., Stock market liberalization, economic reform, and emerging market equity prices, "Journal of Finance" 2000, No. 55(2).
 7. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 8. Konopczak M., Sieradzki R., Wiercicki M., Kryzys na światowych rynkach finansowych - wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego, "Bank i Kredyt" 2010, 41 (6).
 9. Kang J.-K., Stulz R.M., Why is there a home bias? An analysis of foreign portfolio equity ownership in Japan, "Journal of Financial Economics" 1997, No. 46(1).
 10. Maroney N., Naka A., Wansi T., Changing risk, return, and leverage: The 1997 Asian financial crisis, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 2004, No. 39(01).
 11. Sharpe W.F., Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, "The Journal of Finance" 1964, No. 19(3).
 12. Stulz R.M., Globalization of Equity Markets and the Cost of Capital, NBER Working Paper 1999, No. 7021.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu