BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwach województwa małopolskiego
The Employment of Disabled Workers in Poland's Małopolska Province
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 1-2, s. 105-118, bibliogr. 16 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Zatrudnienie niepełnosprawnych, Lokalny rynek pracy
Disabilities employment activity, Local labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
W artykule poddano analizie poglądy reprezentowane przez osoby kierujące podmiotami "konkurencyjnego rynku" na zasadność funkcjonowania ZPChr i możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych poza tą strukturą. Badania przeprowadzono w stosunku do podmiotów zlokalizowanych w województwie małopolskim. (fragment tekstu)

The author discusses the findings of surveys conducted among businesspeople hiring disabled workers in Poland's southern Małopolska province. The surveys also examine the attitude of private businesses to companies that employ disabled workers and are thus eligible for "Supported Employment Enterprise" status. According to critics, such companies enjoy tax and organizational privileges that contradict the need for equal treatment of all businesses in the marketplace. The preferential treatment of companies hiring disabled workers-regardless of their professional skills, as long as they are officially classified as disabled-is against the logic of equal opportunities, Michalczyk says. Preferential treatment of one group of businesses means discrimination against other groups. The surveys were carried out using methods including literature studies. The sample of respondents was selected taking into account geographic and business criteria. The surveys testify to the prevalence of a negative perception of "Supported Employment Enterprises" in their role as competitors and business partners on the market, Michalczyk concludes. At the same time, the surveys showed that disabled workers are often hired against economic logic, the author notes. "Supported Employment Enterprises" are in fact subsidized by their competitors, Michalczyk says, which is against the principles of a free market economy and the basic purpose of their existence, which is to help disabled people enter or return to the labor market.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gasińska M., [1999], Zakłady pracy chronionej, [w:] (red.) L. Frąckiewicz, Niepełnosprawni w środowisku społecznym, Wyd.: AE Katowice.
 2. Gilga K., [2009], Polityka rynku pracy, [w:] (red.) O. Kowalczyk, S. Kamiński, Wymiary polityki społecznej, Wyd. UE Wrocław, Wrocław.
 3. Głąbicka K., [2007], Europejski plan działania na rzecz osób niepełnosprawnych, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", nr 1.
 4. Kubów A., Radkowska J., Radkowski K., [2008], Badanie mobilności edukacyjno-zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim. Diagnoza zapotrzebowania na pracę. Raport z badań, Wyd.: Wspólnota Akademicka, Legnica.
 5. Łassa D., [2007], Adaptacja do życia osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, "Niepełnosprawność i Rehabilitacja", 2007, nr 4.
 6. Majewski T., [2007], Przechodzenie pracowników niepełnosprawnych z chronionego na otwarty rynek pracy - doświadczenia europejskie, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", nr 4.
 7. Ostrowska A., Sikorska J., [1996], Syndrom niepełnosprawności w Polsce. Bariery integracji, Wyd.: IFiS PAN, Warszawa.
 8. Paliwoczek F., [2007], Ocena sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w oczach ich samych, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", nr 2-3.
 9. Pancer-Cybulska E., [2008], Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych w świetle standardów europejskich, [w:] (red.) E. Pancer-Cybulska, Diagnoza zapotrzebowania i możliwości pracy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu złotoryjskiego, Wyd.: Starostwo Powiatowe w Złotoryi, Złotoryja-Wrocław.
 10. Radecki P., [2007], Preferencje osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej - wnioski z badań, "Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych", nr 4.
 11. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U., Nr 215, poz. 2186, z późn. zm.).
 12. Śleszyński P., [2006], Niepełnosprawność w Polsce w świetle wyników ostatniego Spisu Powszechnego, "Polityka Społeczna", nr 9.
 13. Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U., Nr 123 z 1997 r., poz. 776 z późn. zm.).
 14. www.pfron.gov.pl, (na dzień 30.09.2010).
 15. Osoby niepełnosprawne, www.mpips.gov.pl (na dzień 19.07.2010).
 16. www.zpchr.info.pl (dn.: 19.09.2010; 04.11.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu