BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marska-Dzioba Natalia (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
W cieniu reformy emerytalnej. Przejrzystość finansowania polityki integracji osób niepełnosprawnych
The Old Age Pension Reform - Behind the Scenes. The Transparency of Financing the Policy for Integrating Persons with Disabilities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 349-364, tab., rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Reforma systemu emerytalnego, Osoby niepełnosprawne, Integracja społeczna, Finansowanie polityki społecznej
Pension system reform, Disabled people, Social integration, Social policy financing
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na konieczność dążenia do przejrzystości finansowania działań z zakresu polityki integracji osób niepełnosprawnych. Przedstawiona została problematyka niepełnosprawności i kompleksowości polityki integracyjnej, a także złożoność procesu określania celów. Podjęto kwestie konieczności określania kosztu niepełnosprawności w planowaniu publicznym oraz wskazano na praktyczne aspekty związane z klasyfikacją budżetową, legislacją i konsolidacją działań. Omówiono również wybrane aspekty finansowe realizacji polityki integracji osób niepełnosprawnych w Polsce. (fragment tekstu)

The public finance crises and demographic changes arouse the general interest in carrying out pension scheme reforms. The on-going debates, however, do not consider the need for changes to disability pension schemes which - in most economically advanced countries - are financially, organizationally and institutionally linked to old age pension schemes (also in terms of their name). Simultaneously, disability pension schemes involve a much greater social risk understood as risk which occurs in different life cycles, being also affected by different demographic phenomena. Also, the disability pension system is one of a number of schemes to be taken advantage of by persons who enjoy the disability status. The paper stresses the need for developing a transparent system for financing disability policy. The author discusses the issues related to disabilities and the complexities of integration policies and their objectives. Attention is given to the determination of disability-related costs in public expenditure planning and the practical aspects of budget classification, legislation and coordination of activities. Also, the paper discusses the selected financial aspects of performing the disability policy in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza wyników badania okresów pobierania emerytur i rent, ZUS, Departament Statystyki, Warszawa 2007.
 2. Barnes C., Mercer G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008.
 3. Boni M., Polska 2010 - wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009.
 4. Ciura G., Opinia o planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011, Biuro Analiz Sejmowych, Druk Sejmowy 3429, 13 października 2010 r.
 5. Definitions of Disability in Europe-A Comparative Analysis, Brunel University, London 2002.
 6. Encyklopedia PWN, wyd. 2. zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 7. European Disability Pension Policies - 11 Country Trends 1970 -2002, red. Ch. Prinz, Ashgate, London 2003.
 8. Kroszel J., Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Opolski, Opole 1994.
 9. Kuzynowski A., Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych - droga do integracji, red. J. Mikulski, J. Auleytner, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1996.
 10. Leowski J., Polityka zdrowotna z zdrowia publiczne, CeDeWu, Warszawa 2004.
 11. Linderst P.H., Growing Public - Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 12. Lubińska T., Budżet a finanse publiczne, Difin, Warszawa 2010.
 13. Marska N., Nawrolska I., Changing Mechanisms but Not a Paradigm - The Discussion over the Transformation of the Social Policy in the CEE Countries, ESPAnet Conference, University of Vienna, Vienna, wrzesień 2007.
 14. Marska-Dzioba N., Teoria wyboru publicznego w procesie formułowania celów polityki społecznej [w:] Wybrane aspekty finansów, red. J. Iwin-Garzyńska, M. Zwolankowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 555, Szczecin 2009.
 15. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
 16. Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 17. Ostaszewski J., Finanse, wyd. 4, Difin, Warszawa 2008.
 18. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 19. Prognoza wpływów i wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2011-2015, ZUS, Departament Statystyki, Warszawa, marzec 2010.
 20. Projekt założeń do projektu ustawy o wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych, 6 października 2009 r., http://old.mpips.hostlab.com.pl/bip/.
 21. Rymsza M., Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku?, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.
 22. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, red. M. Piasecki, M. Stępniak, Fundacja Fuga Mundi, Lublin 1998.
 23. Stone D., The Disabled State, Macmillan, London 1985.
 24. Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2010, ZUS, Departament Statystyki, Warszawa 2010.
 25. Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej [w:] Wokół teorii polityki społecznej, red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska, Instytut Polityki Społecznej, Warszawa 2003.
 26. Szymańska K., Integracja jako cel polityki społecznej: szanse i pułapki [w:] Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej, red. K. Piątek, A. Karwacki, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2007.
 27. Tackling Heath Inequalities in Europe: An Integrated Approach Rotterdam, Department of Public Health, University Medical Center, Rotterdam 2007.
 28. Wilensky H., Reflections on Disability based on a Comparison of 19 Rich Democracies [w:] Transforming Disability Welfare Policies, red. B. Martin, Ch. Prinz, M. Quisser, Ashgate, Vienna 2004.
 29. Woźniak Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej - społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2008.
 30. Wykaz projektów wycofanych - niezrealizowanych w II półroczu 2010 r. i nieprzeniesionych na 2011 r., Biuletyn Informacji Publicznej Kancelarii Premiera Rady Ministrów, Warszawa, marzec 2011.
 31. Zabezpieczenie społeczne i integracja społeczna na lata 2008-2010, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu