BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawrolska Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Polski system ochrony zdrowia. Potrzeba redefiniowania priorytetów
The Polish Health Protection System. The Need for Redefining Priorities
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 365-378, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
System ochrony zdrowia, Polityka zdrowotna, Finansowanie ochrony zdrowia, Struktura finansowa
Health care system, Health care policy, Health care financing, Financial structure
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wybranych problemów funkcjonującego systemu ochrony zdrowia finansowanego ze środków publicznych, ze wskazaniem na konieczność redefiniowania dotychczasowych priorytetów polityki zdrowotnej. Ponieważ tematyka, którą należałoby poruszyć, jest bardzo obszerna, autorka skupiła się na wybranych elementach systemu, w szczególności na strukturze finansowanych świadczeń, oraz na potrzebie uwzględniania w procesie decyzyjnym zjawisk epidemiologicznych i demograficznych, stanowiących podstawę prognozowania stanu zdrowia populacji. (fragment tekstu)

The Polish health protection system is on the verge of undergoing subsequent systemic changes. Undoubtedly, they will have an impact on the sources and structure of health protection public expenditures. The paper presents the selected aspects of the publicly financed health protection system, stressing the need for redefining the current health care policy priorities. Special attention is given to the structure of financing medical services, reflecting the character of the health care system, its development trends and priorities which condition the allocation of limited public funds in the environment of increasing demand. The author stresses the need for making the decision-making process dependent on the epidemiological and demographic factors which determine population health forecasting. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Nawrolska I., Proces przekształceń systemu ekonomiczno-finansowego opieki zdrowotnej w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 2. Nawrolska I., Będzieszak M., Ocena poziomu finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych [w:] Sterowanie kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Hass-Symotiuk, US WNEiZ, PAN Oddział w Gdańsku, Szczecin 2005.
 3. Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2009 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 4. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035, GUS, Warszawa, styczeń 2011.
 5. Raport. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Księga, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, 21 grudnia 2008.
 6. Sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia w latach 2003-2009.
 7. Sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2009.
 8. Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w latach 2003-2009.
 9. Strzelecka J., Smołkowska U., Wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce [w:] Zdrowie Polaków, red. G. Ciura, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 4(20), Warszawa 2009.
 10. Włodarczyk C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS, Łódź-Kraków-Warszawa 1996.
 11. Wojtyniak B., Stokwiszewski J., Goryński P., Rabczenko D., Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego [w:] Zdrowie Polaków, red. G. Ciura, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 4(20), Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu