BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze ubezpieczeń
The Mutuality Principle - A Source of Competitiveness in the Insurance Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 11, s. 397-410, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, Przewaga konkurencyjna, Regulacje prawne
Insurances, Mutual insurance society, Competitive advantage, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza prawnych, społecznych i ekonomiczno-finansowych aspektów wzajemności w ubezpieczeniach w kontekście kreowania przez polskie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przewagi konkurencyjnej względem ubezpieczeniowych spółek akcyjnych i wyciągnięcie wniosków co do perspektyw rozwoju tej formy działalności ubezpieczeniowej. (fragment tekstu)

The paper aims to verify the thesis which states that the mutuality principle in the insurance industry is a source for mutual insurance societies to gain possible competitive advantage over insurance shareholding companies. The economic and financial benefits of mutual insurance offered by mutual insurance societies are based on their competitiveness (understood in its different aspects) in relation to the products offered by insurance shareholding companies. The possible benefits resulting from mutual insurance are related not only to a more effective adjustment of the offering to the needs of the particular professional or local groups but also to members' participation in the decision-making process connected with performing their ownership functions (voting rights in the executive bodies of mutual insurance societies) as well as creditor functions (participation in a technical account). A significant source of competitive advantage in mutual insurance societies are human factors the motivating mechanism of non-fixed and non-final premium payments encourages mutual control, better communication and solidarity among society members. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kowalewski E., Istota prawna ubezpieczeniowej zasady wzajemności oraz potrzeba nowej regulacji prawnej towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  2. Kowalewski E., Ubezpieczeniowa zasada wzajemności - jej istota i konsekwencje prawne, "Prawo Asekuracyjne" 1998, nr 1.
  3. Kuchlewska M., Specyfika i kształtowanie kapitałów własnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  4. Kuchlewska M., Ubezpieczenie jako metoda finansowania ryzyka przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
  5. Kufel J., Funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w świetle prawa i w praktyce [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  6. Łazowski J., Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, PZUW, Warszawa 1948.
  7. Michalak J., Forma organizacyjno-prawna a inne właściwości ubezpieczyciela [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  8. Sangowski T., Rola i miejsce ubezpieczeń wzajemnych na światowym i polskim rynku ubezpieczeniowym [w:] Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy), red. T. Sangowski, Wydawnictwo AE w Poznaniu, z. 108, Poznań 2001.
  9. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, Dz.U. nr 124, poz. 1151.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu