BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowiński Witold (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Nowara Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw,
The Level and Determinants of Internationalization in Poland's Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 3, s. 29-45, tabl., bibliogr. 37 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zróżnicowanie regionalne, Analiza korelacji, Regresja nieparametryczna, Współczynnik korelacji rang Spearmana, Test Mann-Whitney
Enterprise internationalization, Small business, Regional diversity, Correlation analysis, Nonparametric regression, Spearman's rank correlation coefficient, Mann-Whitney test
Uwagi
summ.;
Abstrakt
Za główny cel pracy przyjęto określenie związków między intensywnością eksportu, mierzoną jako udział eksportu w całej sprzedaży badanych firm, oraz stopniem dywersyfikacji geograficznej eksportu a zmiennymi, które według literatury przedmiotu wpływają na umiędzynarodowienie przedsiębiorstw. Są to m.in. doświadczenie zagraniczne przedsiębiorstw, ich wielkość, stosowanie strategii niszowej i inne. Powyższe pytania badawcze zostały przeanalizowane w kontekście polskich prywatnych MSP, tj. takich MSP, które zakładane były przez polskich prywatnych przedsiębiorców i nie bazowały ani na kapitale zagranicznym, ani na zasobach prywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych. Struktura artykułu jest w związku z tym następująca. Najpierw w oparciu o literaturę omówione zostaną czynniki, które mogą być powiązane z udziałem eksportu w sprzedaży ogółem oraz z liczbą obsługiwanych rynków zagranicznych. Na tej podstawie sformułowane są hipotezy badawcze, a następnie przedstawiona jest metodologia badawcza w postaci sposobu doboru próby analizowanych przedsiębiorstw oraz wykorzystanych metod. Dalej zaprezentowane są wyniki badań w konfrontacji z hipotezami badawczymi. Pracę kończą wnioski, a także wskazanie ograniczeń niniejszej analizy i propozycje dalszych badań. (fragment tekstu)

The article deals with the determinants of the process of internationalization among small and medium-sized enterprises in Poland. In particular, Nowiński and Nowara set out to determine the relationship between the intensity of exports and the geographical diversification of exports, on the one hand, and variables such as the experience of companies on foreign markets, their size and the use of niche strategies, on the other. The analysis is based on empirical data obtained through a survey. Research methods used by the authors include non-parametric Spearman correlation analysis, Mann-Whitney U test, and multiple regression analysis. The results obtained show that the level of internationalization is related to factors such as company resources and skills as well as experience gained abroad-including both the experience of a company on export markets and experience brought to the company by international executives. The authors found a significant relationship between imports of intermediate goods and the level of internationalization of enterprises. On the other hand, there is no significant relationship between the level of internationalization and the size of a company, the authors say. Nowiński and Nowara conclude that the intensity of exports depends on factors such as a company's export experience and the level of global integration in a sector, while the number of foreign markets targeted is less significant. Generally, the analyzed variables better reflect the intensity rather than geographical diversification of exports, the authors say.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J.B., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, Iss. 1, s. 99-120.
 2. Bieńkowski W., [1995], Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa.
 3. Bonaccorsi A., [1992], On the Relationship Between Firm Size and Export Intensity, "Journal of International Business Studies", Vol. 23, Iss. 4, s. 605-635.
 4. Bloodgood J.M., Sapienza H.J., Almeida J.G., [1996], The Internationalization of New High-Potential US Ventures: Antecedents and Outcomes, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 20, Iss. 4, s. 61-76.
 5. Brouthers L.E., Nakos G., Hadjimarcou J., Brouthers K.D., [2009], Key Factors for Successful Export Performance for Small Firms, "Journal of International Marketing", Vol. 17, Iss. 3, s. 21-38.
 6. Calof J.L., [1994], The Relationship between firm Size and Export Behavior Revisited, "Journal of International Business Studies", Vol. 25, Iss. 2, s. 367-387.
 7. Contractor F.J., Hsu C.-C., Kundu S.K., [2005], Explaining export performance: a comparative study of international new ventures in Indian and Taiwanese software industry, "Management International Review", Vol. 45, s. 83-110.
 8. Contractor F.J., [2007], Is International Business Good for Companies? The Evolutionary or Multi-Stage Theory of Internationalization vs. the Transaction Cost Perspective, "Management International Review", Vol. 47, Iss. 3, s. 453-475.
 9. Daszkiewicz N., [2001], Internationalisation of SMEs in the Aspect of conducted Research, [w:] Dominiak P., Daszkiewicz N., Wasilczuk J., (red.), The Adjustment Process of SME in Poland and the Czech Republic to the Single European Market, Research Output, ACE P-97-8178R., Gdańsk.
 10. Etemad H., [2004], Internationalisation of Small and Medium-sized Enterprises: A Grounded Theoretical Framework and an Overview, "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 21, Iss. 1.
 11. Gertner R.K., Gertner D., Guthery D., [2006], The Implications of Export Performance Measurement for the Significance of the Determinants of Export Performance: An Empirical Investigation of Brazilian Firms, "Journal of Global Marketing", Vol. 20, Iss. 1, s. 21-38.
 12. Gorynia M., [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 13. Gorynia M., Łaźniewska E., (red.), [2009], Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa.
 14. Hart S.J., Webb J.R., Jones M.V., [1994], Export marketing research and the effect of export experience in industrial SMEs, "International Marketing Review", Vol. 11, Iss. 6, s. 4-22.
 15. Hessels J., Terjesen S., [2010], Resource dependency and institutional theory perspectives on direct and indirect export choices, "Small Business Economics", Vol. 34, s. 203-220.
 16. Hoang B.P., [1998], A causal study of relationships between firm characteristics, international marketing strategies, and export performance, "Management International Review", Vol. 38, s. 73-94.
 17. Holmlund M., Sören K., Vanyushyn V., [2007], Small and Medium-sized Enterprises' Internationa-lization and the Influence of Importing on Exporting, "International Small Business Journal", Vol. 25, s. 459-477, doi:10.1177/0266242607080655.
 18. Johanson J., Vahlne J-E., [1977], The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, "Journal of International Business Studies", Vol. 8, Spring, s. 23-32.
 19. Knight G.A., Kim A., [2009], International business competence and the contemporary firm, "Journal of International Business Studies", Vol. 40, Iss. 2, s. 255-273.
 20. Korhonen H., Luostarinen R., Welch L., [1996], Internationalization of SMEs" Inward - Outward Patterms and Government Policy, "Management International Review", Vol. 36, No. 4, s. 315-329.
 21. Lages L.F., Montgomery D.B., [2005], The relationship between export assistance and performance improvement in Portuguese export ventures. An empirical test of the mediating role of pricing strategy adaptation, "European Journal of Marketing", Vol. 39, No. 7-8, s. 755-784.
 22. Lüthje T., Servais P., [2005], International Sourcing and Intra-Industry Trade, Quaderno di Ricerca (Collana Working Papers), nr 2, s. 1-41, dostępna na http://economia.unipv.it./ric-az/Quaderno%202%202005.pdf, pobrane 6.12.2010.
 23. Teit L., Servais P., [2005], Firms' International Sourcing and Intra-Industry Trade, Quaderno di Ricerca no. 2, dostępne na: http://economia.unipv.it/ric-az/Quaderno%202%202005.pdf, pobrane 6.12.2010.
 24. Majocchi A., Bacchiocchi E., Mayrhofer U., [2005], Firm size, business experience and export intensity in SMEs: A longitudinal approach to complex relationships, "International Business Review", Vol. 14, Iss. 6, s. 719-738.
 25. Morawczyński R., [2007], Zachowania małopolskich małych i średnich pzedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, "Gospodarka Narodowa", No. 7-8, s. 65-81.
 26. Nowiński W., Rialp A., [2010], Drivers and market-oriented strategies of international new ventures from a transition economy: case studies of new Polish SMEs, referat zaprezentowany na konferencji CIMAR, Oslo.
 27. Oviatt B.M., McDougall P.P., [1994], Toward a Theory of International New Ventures, "Journal of International Business Studies", Vol. 25, Iss. 1, s. 45-64.
 28. PARP, [2010], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, dostępna na: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf pobrane 2 listopada 2010.
 29. Pierścionek Z., Jurek-Stępień, S., [2006], Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 30. Plawgo B., [2002], Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw(MSP) w okresie transformacji, "Współczesne Zarządzanie", No. 1, s. 33-51.
 31. Przybylska K., [2010], Born global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", No. 7-8, s. 63-83.
 32. Reuber A.R., Fischer E., [1997], The influence of the management team's international experience on the internationalization behaviours of SMEs, "Journal of International Business Studies", Vol. 28, Iss. 4, s. 807-825.
 33. Sousa C.M.P., Martínez-López F.J., Coelho F., [2008], The determinants of export performance: A review of the research in the literature between 1998 and 2005, "International Journal of Management Reviews", Vol. 10, Iss. 4. s. 343-374.
 34. Wernerfelt B., [1984], A Resource-Based View of The Firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, Iss. 2, s. 171-180.
 35. Zahra S.A., Ireland R.D., Hitt M.A., [2000], International Expansion by New Venture Firms: International Diversity, Mode of Market Entry, Technological Learning, and Performance, "Academy of Management Journal", Vol. 43, Iss. 5, s. 925-50.
 36. Zou S., Stan S., [1998], The determinants of export performance: a review of the empirical literature between 1987 and 1997, "International Marketing Review", Vol. 15, Iss. 5.
 37. Zucchella A., Palamara G., [2007], Niche Strategy and Export Performance, International Marketing Research: Opportunities and Challenges in the 21st Century, "Advances in International Marketing", Vol. 17, s. 63-87.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu