BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Nierówności społeczne a kryzys społeczno-moralny
Social Inequalities versus Social and Moral Crisis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 9-26, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Socjologia, Nierówności społeczne, Kryzys społeczno-gospodarczy, Moralność
Sociology, Social inequality, Socio-economic crisis, Morality
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono dwa ważne zagadnienia socjologiczne, jakimi są nierówności społeczne oraz kryzys społeczno moralny. Następnie przedstawiono genezę nierówności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu społeczno-moralnego oraz relacje, jakie są między tymi zagadnieniami. Na koniec zaprezentowano wnioski związane z głównym tematem artykułu.

The analysis of social inequalities in a view of social and moral crisis represented by its most frequently mentioned indications in the sociological literature has been presented in this article. Fourteen indications were split into three groups differentiated by a degree of their comprehensiveness. The analysis of these three groups of crisis indications in a view of social inequalities has been performed using three theories: functional stratification theory, elite theory and theory of conflict. This analysis enables the author to state that crisis situations defined by above mentioned indications may influence social inequalities. In this article a reader will find also definitions of social inequalities and social and moral crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski F., Sytuacja społeczno-moralna narodu u zarania Trzeciej Rzeczypospolitej i jej aspekty wychowawcze, [w:] Wartości - Społeczeństwo - Wychowanie. Studia z pedagogiki społecznej, "Zeszyty Naukowe UJ" MCL X, z. 21, Kraków 1995.
 2. Goodman N., Wstęp do socjologii, Warszawa 1988.
 3. Marczuk S., Orientacje wartościujące nauczycieli w III Rzeczypospolitej. Studium z socjologii edukacji, Rzeszów 2001.
 4. Mariański J., Wstęp, [w:] Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, pod red. J. Mariańskiego, Kraków 2002.
 5. Michalczyk T., Czy można mówić o kryzysie społeczno-moralnym w społeczeństwie polskim w okresie transformacji, Zeszyty Naukowe SGGW, 2003.
 6. Mills Ch. W., Elity władzy, Warszawa 1961.
 7. Podgórecki A., Zagadnienia patologii społecznej, Warszawa 1976 (Zakończenie).
 8. Sondaż CBOS przedstawiony w artykule "Tylko ryba nie bierze", "Gazeta Wyborcza" z dnia 21.02.2003 r.
 9. Stąsiek A., Struktura społeczna, [w:] Socjologia ogólna. Wybrane problemy, Warszawa 2002.
 10. Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
 11. Sztompka P., Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, "Studia Socjologiczne", nr 4.
 12. Sztompka P., Socjologia, Kraków 2002.
 13. Turner J. H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu