BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Zgodność płacy z wartością pracy jako zasada równowagi ekonomicznej
Pay and Value of Labour Consistency as a Principle of Economic Balance
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 27-43, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Równowaga gospodarcza, Wartość pracy, Wynagrodzenia, Płace, Powiązanie efektów pracy z płacą
Economic equilibrium, Value of work, Remuneration, Wages, Linking the effects of work with pay
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono istotę gospodarki towarowo-pieniężnej oraz zagadnienia dotyczące jednostki pieniądza. Następnie na przykładzie wynagrodzenia ministra finansów i pielęgniarki ukazano płacę zasadniczą jako pochodną kapitału ludzkiego. Omówiono również ideę finansowania wynagrodzeń pracowników państwowych z pracy wykonanej. Na koniec zaprezentowano funkcję produkcji uwzględniającą koszty pracy oraz podsumowanie i wnioski z zawartych w artykule rozważań.

A basic criterion of money-goods economy is consistency of pay with value of labour. Then the level of inflation is low. This consistency is a premise of social peace and justified share of produced goods. In an economy working under this condition pay taxes can be diminished and budged deficit as well. Basic pay relevant to value of labour can be derived as part of human capital embodied in worker. The second part of employee earnings comes from economic entity profits. Production function shows that is no objective way of sharing total amount of premium among employees. Risk premium is seen as one of the most important regulator in free market economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asimow I., Nauka z lotu ptaka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 2. Banerjee, A., Maskin E., A Walrasian Theory of Money and Barter, "Quarterly Journal of Economics", v. CXI, n. 4, November, 1996.
 3. Bliss Ch. J., Capital Theory and the Distribution of Income, 1975, p.vii, http://cepa.newschool.edu/het/essays/capital/capital.htm.
 4. Brealey, R., Myers, S., Principles of Corporate Finance, IV ed., McGraw-Hill, N.Y. 1991.
 5. Chalidze V., Entropy Demystified: Potential Order, Life and Money, Universal Publishers, 2000.
 6. Dobija M., Problematyka kosztów ryzyka, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, Warszawa 1998.
 7. Dobija M., Human Resource Costing and Accounting as a Determinant of Minimum Wage Theory, Zeszyty Naukowe nr 553, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000.
 8. Dobija M., Koszty ryzyka i syntetyczny wskaźnik ryzyka jednostki, Zeszyty Naukowe nr 557, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 9. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji", 2002, nr 1, s. 8-13.
 10. Dobija M., Podstawowe kategorie ekonomiczne w teorii kosztów pracy, Materiały konferencji "Nierównosci społeczne a wzrost gospodarczy", Wyd. Mitel, Rzeszów 2002.
 11. Dobija M., The Theory of Account Unit and Accounting for Labour, Materiały konferencji "General Accounting Theory in statu nascendi", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003.
 12. Georgescu-Roegen N., The Entropy Law and the Economic Process, Cambridge: Harvard University Press, 1971.
 13. Hawking W. S ., Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 1990.
 14. Krehm W., Introducing the Entropy Concept to Economics, Committee on Monetary and Economic Reform, Entropia/Krehm.htm, 1999.
 15. Mazur M., Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 16. Pais A., Pan Bóg jest wyrafinowany... Nauka i życie Alberta Einsteina, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001.
 17. Prigogine I., Stengers I., Z chaosu ku porządkowi, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu