BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwińska Anna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Szanse i bariery ograniczania nierówności we współczesnej Polsce : perspektywa mikro- i mezospołeczna
Chances and Barriers of Limiting Inequality in Contemporary Poland : Micro- and Mezosocial Perspective
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 89-106, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Badanie opinii, Edukacja, Kultura
Social inequality, Social-economics inequality, Opinion research, Education, Culture
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono pojęcie nierówności oraz uwarunkowania nierówności społecznych. Przedstawiono skalę nierówności w opiniach społecznych w Polsce, opinie o zróżnicowaniu dochodów oraz o poziomie bezrobociu. Następnie zaprezentowano postawę instytucji edukacyjnych wobec nierówności społecznych oraz funkcje rodziny i środowiska lokalnego w tworzeniu kapitału kulturowego.

No society is able to fully realise the ideal of equal chances, civic rights, access to basic goods and services, although such efforts were taken by almost every generation in many countries throughout centuries. However, between the impossible to realise ideal of "perfect equality" and the reality of more and more divided world, both in global and local dimension, there exist some possibilities of removing the most conflictogenic and perceived as unfair areas of inequalities. Problem of decreasing inequalities should be considered at three, at least, levels of social phenomena integration: in macro, mezo (level of medium structures and institutions) and micro scale. These three levels of social life are closely connected, changes taking place or implemented in one of them, indirectly or directly influence changes in the others. In the matter of equalling chances, increasing access to prized goods and value, assuring equality to law, equality of survival chances (assuring access to defined social minimum) a special role plays activity in macro scale, and therefore adequate law, possibilities of enforcement of passed laws, economic, educational and cultural policy. In the sphere of creating and gaining by individuals "cultural capital" the most important role plays family, local community and also specified educational institutions. The report presents just the second kind of issues focusing on problems of widely understood inequalities in access to appropriate education, conditions of equalling social differences connected with functioning of family and socialisation process, and also on issues of opportunities of taking appropriate activities conducive to desirable transformation and preventing social exclusion. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichomski B., (kierownik programu), Morawski P., przy współpracy Marcina Zielińskiego i Tomasza Jerzyńskiego, Polski Generalny Sondaż Społeczny: struktura skumulowanych wyników badań 1992-1997, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999, strona internetowa: pgss.iss.uw.edu.pl.
 2. Davis K., Moore W. E., Some principles of stratification, [w:] "American Sociological Review", vol. X, no 2/1945
 3. Diagnoza Społeczna 2003, www.diagnoza.com.
 4. Gans H. J., The Uses of Poverty: The Poor Pay All, [w:] Down to Earth Sociology, Introductory Readings. J. M. Henslin (ed.) The Free Press, New York, 1995.
 5. Gilder G., The Dirge of Triumph, [w:] Taking Sides, Finsterbusch K., McKenna G., (eds.) Dushkin Publishing Group, Guilford, 1992.
 6. Kalukin R., Społeczeństwo w rozsypce. Rozmowa z prof. W. Osiatyńskim, "Gazeta Wyborcza", 13 listopada 2002.
 7. Macieja D., Matura za mercedesa, "Wprost", 5 maja 2002.
 8. Majcherek J., Niedostatek najważniejszego kapitału, "Rzeczpospolita", dodatek "Plus Minus" 12-13 października 2002.
 9. Niezgoda A., Poczet dobrze urodzonych, "Polityka", 8 grudnia, 2001.
 10. Paciorek A., Stankiewicz A., Polskie uczelnie czeka rewolucja, "Rzeczpospolita" 2.10.2002. archiwum@rzeczpospolita.pl.
 11. Pietkiewicz B., Owoce z drzewa brzoskwini, "Polityka" 21 września 2002.
 12. Raport OEC D - omówienie, "Rzeczpospolita" 9 grudnia 2002.
 13. Socha R., Choroba wolnych rąk, "Polityka", 28 czerwca 2002.
 14. Surmiak-Domańska K., Wybór Karoliny, "Wysokie Obcasy", 2 sierpnia 2003.
 15. Szansa na sukces z domu wyniesiona, rozmowa W. Tymowskiego z prof. I. Białeckim, "Gazeta Wyborcza", poniedziałek 7 lipca 2003.
 16. Sztompka P., Socjologia, "Znak", Kraków, 2002.
 17. Tuziak A., Społeczeństwo obywatelskie a proces transformacji systemowej (O potrzebie edukacji politycznej). [w:] Jurajska agora, pr. zb. Red. R. Geisler i in. Częstochowa - Katowice, 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu