BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Łukasz (Podkarpacki Klub Biznesu)
Tytuł
Wzrost gospodarczy czy ograniczanie nierówności dochodowych w Polsce?
Economic Growth or Limiting General Income Inequality in Poland?
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 107-119, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Nierówności płacowe, Teoria wzrostu gospodarczego, Dochody, Redystrybucja dochodów, Krzywa Kuznetsa, Wzrost endogeniczny
Social inequality, Social-economics inequality, Wage disparities, Economic growth theory, Income, Redistribution of income, Kuznets curve, Endogenous growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dystrybucja i podział dochodów zawsze odgrywały znaczącą rolę w teorii ekonomii. W artykule omówiono teorię keynsowską, model gospodarki Kaleckiego, neoklasyczną funkcję produkcji Solowa oraz ujęcie Kuznetza, dotyczące relacji między nierównościami a wzrostem gospodarczym. Następnie przedstawiono zagadnienia związane z podziałem i dystrybucją w XX wieku oraz ukazano relacje wzrost-nierówności w Polsce.

The article introduces the relation between the general income inequality and economic growth. Having based on the recent research aimed at finding concrete relations between these two phenomena it is suggested that in the frames of feed-back relations between these two phenomena in Poland throughout 1990th and the findings of new endogenous growth theories it is possible in Polish economy conditions to run the growth oriented strategy and either mitigate or limit the general income inequality in middle and long time perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerjee A. V., Durfo E., Inequality and growth: What can the data say?, Working Paper 7793, National Bureau of Economic Research, July 2000.
 2. Barro R. J., Inequality, growth and investment, Working Paper 7038, National Bureau of Economic Research, March 1999.
 3. Borjas G. J., Ramey V. A., Foreign competition, market power and wage inequality: theory and evidence, Working Paper 4556, National Bureau of Economic Research, December 1993.
 4. Chłopecki J., Kwestia społeczna, problem społeczny, zmiana społeczna, w red.: R. Fedyna, Wiedza i kwalifikacje w okresie zmian, Studia o Gospodarce I/2002, WSI iZ Rzeszów 2002.
 5. Collins R., Situational Stratification: a micro-macro theory of inequality, Sociological Theory 18:1, March 2000.
 6. Dobrska Z., Rozwarstwienie - oszczędności - wzrost, "Ekonomista" 1995, nr 1-2.
 7. Dollar D., Kraay A., Growth is good for the poor, Development Research Group, World Bank, June 2001.
 8. Ferreira F. H. G., Inequality and economic performance. A brief overview to theories of growth and distribution, opracowanie przygotowane dla www.worldbank.org poświeconej nierównościom, ubóstwu oraz danym społeczno-gospodarczym, http: //www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm.
 9. Fogel R. W., Simon S. Kuznetz. April 30, 1901 - July 9, 1985, Working Paper 7787, National Bureau of Economic Research, July 2000.
 10. Gates J., Humanizing capitalism, Peace Review 12:2 (2000).
 11. Global Economic Prospects and the Developing Countries, IBRD/WB, Washington, 2003.
 12. Griffiths D., Economic growth: new recipes from old books?, Progress in Development Studies 2, 4; Arnold 2002.
 13. Jakimowicz A., Od Keynesa do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2003.
 14. Keane M., Prasad E., Consumption, income inequality in Poland during the economic transition, Working Paper 14, International Monetary Fund, January 1999.
 15. Keane M. P., Prasad E. S., Inequality, Transfers and Growth: New evidence from the economictransition in Poland, Working Paper 117, International Monetary Fund, June 2000.
 16. Kleiber M., Założenia reformy systemu organizacji i finansowania nauki, tekst przedstawiony na majowym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego PAN, http://www.kbn.gov.pl/pub/ kbninfo/zopan/index.html#01, stan na dzień 24 lipca 2003 r.
 17. Kydland F. E., Prescott E. C., Business cycles: real facts and a monetary myth, Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Spring 1990, Vol. 14, No. 2.
 18. McRea H., Świat w roku 2020 - potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, 1996.
 19. Plosser C. I., The search for growth, [w:] Policies for long-run economic growth, A symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 27-29, 1992.
 20. Prescott E. C., Business Cycle Research: Methods and Problems, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Research Department, Working Paper 590, 1998.
 21. Rapacki R., Możliwości przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce, "Ekonomista" 2002, nr 4.
 22. Report on macroeconomic and financial sector developments in candidate countries, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission, No. 8, April 2002.
 23. Republic of Poland, Staff Report for the 2003 Article IV Consultation, International Monetary Fund, IMF Country Report No. 03/187, June 2003.
 24. Roemer J. E., Theories of distributive justice, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1996.
 25. Romer D., Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 26. Rotschild K. W., Employment, wages and income distribution. Critical essays in economics, Routledge London and New York, 1993.
 27. Sadowski Z., Eseje o gospodarce, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000.
 28. Sala-i-Martin X., The distributing "rise" of global income inequality, Working Paper 8904, National Bureau of Economic Research, April 2002.
 29. Sala-i-Martin X., The world distribution of income (estimated from individual country distribution), Working Paper 8933, National Bureau of Economic Research, May 2002.
 30. Solow R. M., Growth Theory and After, The American Economic Review, Volume 78, Issue 3, June 1988.
 31. Suhrcke M., Preferences for inequality: East vs. West, Innocenti WP No. 89, UNICEF Innocenti Research Centre, October 2001.
 32. Taylor L., Income distribution, inflation and growth. Lectures on structuralist macroeconomic theory, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London England, 1991.
 33. Wojtyna A., Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii, Gospodarka Narodowa, nr 5-6/2003.
 34. Wojtyna A., Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista" nr 3.
 35. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, AE Kraków, (w druku).
 36. Woźniak M. G., Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy, AE Kraków 2002.
 37. Wzrost gospodarczy w Polsce perspektywa średniookresowa, pod red.: J. Lipińskiego i W. M. Orłowskiego, PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu