BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stasieniuk Żaneta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Centralizm i regionalizm jako czynniki różnicowania zbiorowości społecznych
Centralism and Regionalism as Potential Cause of Social Disparities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 121-128, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Regionalizacja, Społeczeństwo, Migracja, Przyczyny migracji
Regionalization, Society, Migration, Reasons for migration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono różne definicje pojęć region i centrum. Omówiono rozkład migracji wewnętrznych w Polsce i saldo migracji wewnętrznych według powiatów oraz przyczyny ruchliwości Polaków. Na koniec wskazano ośrodki o wiodącej roli w kraju, którymi są: Warszawa, Poznań i Kraków.

The article deals with the problem of social inequalities which occur as an effect of relations between the centre and peripherals. The process of the internal migration forms a basis for analysis of the tendencies presented in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki Z., Czyż T., Region - regionalizacja - regionalizm, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1992.
 2. Czarny R. M., Regionalizm w stosunkach międzynarodowych 1945-75, Kielce 1986.
 3. Darmosz J., Region i regionalizm (studium interdyscyplinarne), Warszawa 1987.
 4. Grosse T. G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1.
 5. Grosse T. G., Ocena systemu polityki regionalnej w wybranych województwach, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 4.
 6. Gruchman B., Nowińska-Łaźniewska E., Parowicz I., Kötzle A., Huskobla G., Osiecka A.: Współpraca transgraniczna przedsiębiorstw na pograniczu polsko-niemieckim na przykładzie województw zachodniopomorskiego i lubuskiego oraz landu Brandenburgii, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 4.
 7. Malecki E. J., Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, Regional and National Competitiveness, London 1997.
 8. Malizia E. E., Feser E.J., Understanding Local Economic Development, New Brunswick 1999.
 9. Mały słownik języka polskiego, Warszawa 1995, s. 78.
 10. Pietrzyk I., Polityka regionalna UE i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2001.
 11. Storper M., Regional Word. Territorial development in a global economy, New York 1997.
 12. Storper M., The resurgence of regional economies, ten years later, "European Urban and Regional Studies" 1995, nr 2(3).
 13. Śliwa P., Region - próba ujęcia interdyscyplinarnego, [w:] Podmiotowość społeczności lokalnych, R. Cichocki (red.), Poznań 1996.
 14. www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu