BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarmołowicz Wacław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Kościński Marcin (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Menedżerowie - ich rola i pozycja we współczesnej gospodarce
Managers - Their Role and Position in the Contemporary Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 147-168, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Płace menedżerów, Nierówności płacowe, Wzrost gospodarczy
Manager, Managerial wages, Wage disparities, Economic growth
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ogólna prezentacja i ocena istoty działalności menedżera oraz jego miejsca we współczesnym społeczeństwie i gospodarce. Ponadto, choć nie pretendując do całościowej oceny przyczyn powstawania w Polsce nierówności społecznych na tle dochodowym, podnosimy tu rolę współczesnego polskiego menedżera w kreowaniu tychże nierówności, a jednocześnie i w podnoszeniu sprawności działania polskich organizacji gospodarczych. Analizując charakter i naturę procesów zachodzących w polskim managemencie, uwzględniamy zarazem zmieniające się warunki gospodarowania wskutek zachodzącej transformacji ustrojowej i bliskiej już integracji z krajami Unii Europejskiej. (fragment tekstu)

The main purpose of this article is to present and evaluate the position of a manager in Polish economy at the beginning of 21st century. On this basis managers' role in creating inequalities and - on the other side - economic growth is described. In the article characteristic features of a contemporary manger are described as well as several examples of the perception of managers in the nowadays economy. On this ground authors conduct more detailed analysis concerning managers' participation in creating inequalities in Poland. Furthermore, we describe an import role of managers in creating economic growth. Although the attempt to analyze the group of Polish managers does not seem to have a comprehensive character it is possible to formulate several conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berłowski P., Menedżerowie do naprawy, "Personel" 2002, nr 9.
 2. Borkowska S. (red.), Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar, IPiSS , Warszawa 1999.
 3. Ciupa S. W ., Kontrakty menedżerskie, "Manager" 1997, nr 3.
 4. Czapiński J., Polski menedżer w świetle badań, "Rzeczpospolita" 1994, nr 11.
 5. Dowgiałło Z., Praca menedżera, Znicz, Szczecin 1999.
 6. Drucker P. F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność, Kraków 1994.
 7. Dziechciarz P., Bez kominów. Raport o wynagrodzeniach HRK Partners, "Personel", nr 7/124.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2000.
 9. Jacukowicz Z., Systemy wynagrodzeń, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Jarmołowicz W., Wynagradzanie menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, pr. zbior. pod red. W. Jarmołowicza, AE Poznań, Poznań 2001.
 11. Karaszewska H., Orzechowska B., Cena menedżera, "Personel", nr 10/127.
 12. Knecht Z., Menedżer w dobie transformacji, WSZ Edukacja, Wrocław 2000.
 13. Kowalski W., Odpowiedzialność menedżera, "Rzeczpospolita" 2001, nr 92.
 14. Kubot Z., Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław 1999.
 15. Kustra M., Urban B., O płacach na rynku pracodawcy raz jeszcze, "Personel" 2002, nr 24.
 16. Lachiewicz S., Praca kierownicza w organizacjach gospodarczych, [w:] Organizacja pracy kierowniczej. Wybrane zagadnienia, pr. zbior. pod red. S. Lachiewicza, Absolwent, Łódź 1994.
 17. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław 1995.
 18. Mączyńska-Z iemacka E., Mujżel J., Owsiak S. (red.), Nierówności dochodowe i majątkowe: zakres i formy redystrybucji dochodów państwa, Wyd. Rady Strategii Społeczno- -Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 49, Warszawa 2002.
 19. Mróz A., Umowy menedżerskie, "Personel" 1997, nr 11.
 20. Mujżel J. (red.), Podział dochodu i nierówności dochodowe. Fakty, tendencje, porównania, Wyd. Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 29, Warszawa 1998.
 21. Penc J., Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź 2000.
 22. Piotr W., Paszke H., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rynku pracy menedżera, [w:] Rynek pracy w warunkach zmian ustrojowych, pr. zbior. pod red. W. Jarmołowicza, AE Poznań, Poznań (w druku).
 23. Polańska A., Zarządzanie personelem, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 24. Rosa M., Zarobki polskich menedżerów, "Manager" 2002, nr 9.
 25. Smoleński S., Menedżer kształtującym standardy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, [w:] Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy, pr. zbior. pod red. B. Kożuch, Wyd. U. Białostockiego, Białystok 2000.
 26. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 27. Sztucki T., Marketing przedsiębiorcy i menedżera, Placet, Warszawa 2001.
 28. Ustawa z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z dnia 10 kwietnia 2000 r.).
 29. Walentynowicz P., Kontrakt menedżerski w zarządzaniu firmą, OPO, Bydgoszcz 2000.
 30. Woźniak M.G., Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Gospodarka Polski na przełomie wieków, pr. zbior. pod red. Z. Dach, PTE, Kraków 2002.
 31. www.wynagrodzenia.pl - portal internetowy. Dane na dzień 07.07.2003 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu