BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Tadeusz (Uniwersytet Łódzki), Lis Józef (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Rola zaplecza badawczo-rozwojowego w procesie wzrostu gospodarczego
The Role of Research and Development (R + D) in the Process of Growing Economy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 169-176, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Polityka badawczo-rozwojowa, Placówki badawczo-rozwojowe
Economic growth, R&D policy, R&D facility research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono współzależności występujące między trzema obszarami występującymi w procesie funkcjonowania gospodarki: obszarem działalności produkcyjnej, poprodukcyjnej (czyli rynku) i obszarem działalności przedprodukcyjnej, czyli obejmującym badania naukowe i działalność badawczo-rozwojową. Następnie podjęto próbę sformułowania rozwiązań, które powinny się przyczynić do podniesienia efektywności działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej jednostek badawczo-rozwojowych (JBR).

earching for the most suitable organisation and law form for research and development institutions there are a few proposals that may be described as following: - R + D organisations having their profile similar to each other should be unified to be more efficient, - some of the R + D organisations should be included into the higher education structure or PAN, - Most of the R + D organisations should be changed to become profit companies, and in some branches the holding structure should be developed and this last proposal is talked over having in mind the light industry example. The authors of the restructurisation programme for research and development institutions vote for the flexible organisation and law forms. The changes all over the world in this field show that the cooperation between business and R + D is necessary. To receive the further operation of research and development organisations some of the movements should be done: - private forms of organisation for R + D institutions should be possible, - holding of R + D institutions should be created, - cooperation between R + D and business basing on the proper financial operations should be established, - R + D institutions should cooperate in the 6th Framework Programme. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A New Role of Branch R&D Units, KBN, Warszawa 1997.
  2. Janusz T., W poszukiwaniu modelu zarządzania zapleczem badawczo-rozwojowym, [w:] Postępy nauk o zarządzaniu w przedsiębiorstwie, SWPW, Płock 2000.
  3. Wada M., Consuments on the R&D Policy in Poland, Raport dla OE CD nr 9 z 1997 roku, Wyd. KBN.
  4. Materiały z konferencji "Nauka 2002", KBN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu