BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Tadeusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Znaczenie kształcenia ustawicznego w ograniczaniu nierówności społecznych
The Importance of the Continuous Education in Limiting Social Inequalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 177-185, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nierówności społeczne, Nierówności społeczno-gospodarcze, Kształcenie ustawiczne, Szkolnictwo wyższe
Social inequality, Social-economics inequality, Lifelong learning, Higher education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska transformacja systemowa wymusiła pozyskiwanie nowych kompetencji i umiejętności przez społeczeństwo, co wpłynęło na ożywienie edukacyjne w szkolnictwie wyższym w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Pozyskana wiedza i kwalifikacje wymagają jednak ciągłego aktualizowania, więc powstaje potrzeba kształcenia przez całe życie. W artykule omówiono szczegółowo koncepcję kształcenia ciągłego i przedstawiono stan kształcenia ustawicznego w Polsce. Ukazano również problem analfabetyzmu, ubóstwa i deindywidualizacji w Polsce.

The future is unpredictable due to the changes which are brought about every day. In Poland changes are the characteristic feature of the last decade. Despite numerous positive changes leading to the democratization of life, the socio-economic transformation caused many reforms which have not always brought expected results. Three million of the unemployed and seven million people living in poverty show the scale of social inequality. The dynamic growth of demand for higher education resulted in increase in number of post secondary schools and in number of students (1.8 million). That, in turn created a need for not only impromptu education, but above all the need for the continuous education. The continuous education in itself is a phenomenon in the world of modern technology. It is a consequence of a revolution in science and technology and in the process of globalization. Technological changes require highly specialized experts, who are characterized by intelligence and responsibility and who are able to create social elites. Education has many functions. Apart from educational functions, realized by adult education system, the education of these people has also cultural and recreational functions. The continuous education, especially among the adults, should exclude all barriers. The government's adoption of the Strategy for Growth of the Continuous Education until the year 2010 is an attempt to resolve this situation. Rejection of this strategy may result in strengthening of the social inequality stimulators such as illiteracy, deindividuation, and lack of elites of socio-economic life, widening poverty. Only society which is constantly educating itself can introduce a true democratization of life and an effective struggle against the phenomenon limiting social inequalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domarecki P., Szczepanik R., Praca tylko dla aktywnych, "Profit" 2003, nr 7.
 2. Dyczewski L., Bezrobocie przyczyną ubóstwa, Zeszyty Naukowe WSZiP im. B. Jańskiego w Łomży 2000, nr 3.
 3. Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, Wojewódzki Dom Kultury i Akademia Społeczna, Lublin 2002.
 4. Encyklopedia Blackwella. Psychologia społeczna, A. S. R. Manstead, M. Hewstone (red.), Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 1996.
 5. Fandrejewska A., Biedasystem, "BusinessWeek" 2002, nr 11.
 6. Gardner H., Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce, Media Rodzina, Poznań 2002.
 7. Goliszewska D., Dziechciarz P., Kiedy w górę ruszą nasze pensje, "Profit", nr 8/2003, s. 64-65.
 8. Kwieciński Z., Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami społecznymi na pierwszym progu szkolnictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 9. Lepiech J., Polityka edukacyjna wobec szkolnictwa wyższego, [w:] Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, B. Minkiewicz (red.), Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr. Fundusz Współpracy, Warszawa 2001.
 10. Maj T., Społeczne funkcje wykształcenia, "Zarządzanie i Edukacja" 1999, nr 4-5.
 11. Matulka Z., Kształcenie ustawiczne, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, T. Wujek (red.), WN PWN, Warszawa 1992.
 12. Nowak J., Cieślak A., Edukacja dorosłych w Polsce i na świecie, WP, Warszawa 1982.
 13. Palska H., Bieda i dostatek. O nowych stylach życia w Polsce końca lat dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2002.
 14. Rokoszowski W., Historia Polski 1914-1998, PWN, Warszawa 1998.
 15. Solarczyk H., Edukacja ustawiczna w Niemczech w kontekście międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 16. Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku 2010, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, www.men.waw.pl/oswiata z dnia 30.07.2003.
 17. Szafulski A., Nierówności w świecie w świetle podstawowych zasad społecznych. Studium teologiczno-moralne, Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 18. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Żak, Warszawa 1999.
 19. Wroczyński R., Edukacja permanentna, PWN, Warszawa 1976.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu