BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołyga Mirosław (Akademia Marynarki Wojennej), Tomaszewski Janusz (Akademia Marynarki Wojennej)
Tytuł
Strategia rozwoju zasobów ludzkich a regionalne bezpieczeństwo finansowe
The Strategy of Human Resources Development and Regional Financial Security
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 207-216, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo ekonomiczne, Finanse, Zasoby ludzkie, Rozwój kapitału ludzkiego, Analiza SWOT, Bezpieczeństwo finansowe
Economic safety, Finance, Human resources, Development of human capital, SWOT analysis, Financial security
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono problem bezpieczeństwa ekonomicznego, jego poziom oraz wysokość wydatków budżetowych na sferę bezpieczeństwa w Polsce. Przedstawiono analizę szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron Polski wobec problemów konkurencyjności narodowej gospodarki (analiza SWOT). Na koniec opisano wpływ pomocy pochodzącej z funduszy UE na rozwój zasobów ludzkich i ograniczania nierówności.

The article presents the threats resulting from the gap between economic security expectations and public finances capacity during the process of integration. The article aims at defining the security in market economy environment. Basing on SWOT method the analysis of the Polish economy advantages has been done. The authors of the article see the chances to upgrade economic and social conditions of particular regions in succesful and consequent realization of EU support programmes like SAPARD or Leonardo da Vinci. They pay particular attention to the possibility of support by the public aid for Small and Medium Companies and implementation of Operational Sector Programme of Human Resorces Development together with Integrated Operational Programme of Regional Development. They also show the financial resources to run these programmes connected with The Social Strategy Policy (2002-2005) Labour and Social Security. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Euroregiony, Materiały UKIE , Warszawa 2003.
  2. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2000.
  3. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2001.
  4. Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2002.
  5. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002.
  6. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006. Podstawowe informacje, Departament Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej, Warszawa 2002.
  7. Tokaj-K rzewska A. (red.), Fundusze Unii Europejskiej i inne źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw, FO RUM, Warszawa 2003.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu