BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fic Maria (Uniwersytet Zielonogórski), Wyrwa Joanna (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Koncepcje zawodności państwa
Failure Conceptions of the Government
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2004, z. nr 4, s. 217-225, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Neoliberalizm, Monetaryzm, Teoria cykli koniunkturalnych, Teoria wyboru społecznego, Teoria wyboru publicznego
Economic crisis, Neoliberalism, Monetarist, Business cycles theory, Social choice theory, Public choice theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono teorie kryzysu współczesnego państwa, takie jak: neoliberalizm, monetaryzm, teorię wyboru publicznego, teorię politycznego cyklu koniunkturalnego, teorię biurokracji, teorię buntu racjonalnego wyboru oraz teorię przeciążenia rządu.

In the paper, the causes of the government failures were presented. There were discussed theories of neoliberalism, public choice, political, business cycle, bureaucracy, revolt of the rational choice and the overload of the government. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Jabłońska A., Główne nurty współczesnej ekonomii, [w:] Podstawy ekonomii, pod red. R. Milewskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  3. Księżopolski M., Modele polityki społecznej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1999.
  4. Lipowski A., Ekonomiczna zawodność państwa - krytyczna analiza ujęcia antyetatystycznego, "Ekonomista" 2002, nr 2.
  5. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  6. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  7. Ponikowski B., Rola państwa socjalnego w perspektywie globalizacji, [w:] Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, pod red. B. Ponikowskiego, J. Zarzecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
  8. Wojtyna A., Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1990.
  9. Zarzeczny J., Teoretyczne podstawy a praktyka funkcjonowania sektora socjalnego w Polsce. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu