BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubiak Jarosław (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Metody badania asymetrii informacji w przedsiębiorstwie w zakresie alokacji kapitału,
Methods for Examining Information Asymmetry in Enterprises in the Case of Capital Allocation
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2011, nr 4, s. 45-67, schem., tabl., bibliogr. 36 poz.
The National Economy
Słowa kluczowe
Asymetria informacji, Alokacja kapitału, Pokusa nadużycia, Struktura własnościowa
Information asymmetry, Capital allocation, Moral hazard, Ownership structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena metod badania poziomu asymetrii informacji, które mogą zostać zastosowane w ramach badań prowadzących do określenia przyczyn kształtowania struktury kapitału przez przedsiębiorstwa. Zdecydowana większość opracowań w zakresie struktury kapitału dotyczy dużych przedsiębiorstw, których akcje notowane są na giełdzie. Bardzo rzadko jest analizowana struktura kapitału przedsiębiorstw pozagiełdowych, często o mniejszej skali działania. Tymczasem podmioty te stanowią ogromną większość ogółu. Co więcej, cechują się z pewnością większą asymetrią informacji niż podmioty giełdowe, ze względu na ograniczony zakres obowiązków informacyjnych. Ważne jest zatem podjęcie próby przeprowadzenia badań nad strukturą kapitału także spółek nienotowanych na giełdzie i uwzględnienia w ramach tych badań poziomu asymetrii informacji pomiędzy inwestorami wewnętrznymi i zewnętrznymi w tych przedsiębiorstwach . Z drugiej jednak strony istnieje problem, jak zmierzyć asymetrię informacji w przedsiębiorstwach nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych? Problem dokonania takiego pomiaru z pewnością jest jedną z przyczyn istnienia w literaturze przedmiotu luki w zakresie badania wpływu asymetrii informacji na kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstw, a w szczególności tych, których akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu.(abstrakt oryginalny)

The author discusses and evaluates methods for measuring the level of information asymmetry in enterprises depending on their ownership structure. Information asymmetry is a source of processes such as adverse selection and moral hazard, the author says. An appropriate ownership structure in companies can be used to reduce the negative effects of an information asymmetry. The article examines ways of measuring information asymmetry in terms of the data needed for such measurements and the risk that a given measure will be inaccurate. The author concludes that, in large-scale research, direct measurements of the level of information asymmetry are often impossible and the results must be approximated. When planning research it is necessary to take into account the range of data needed to use a specific measure and the risks related to the inaccuracy of measurements, Kubiak says. When examining the relationship between information asymmetry and a company's ownership structure, researchers should arrange enterprises according to the relative level of information asymmetry, he adds. According to the author, this can be done by developing a composite measure of information asymmetry on the basis of specific indicators using the linear ordering method. Such a procedure should reduce the risk of improper classification of companies according to the level of information asymmetry, Kubiak says.(original abstract)(short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G., [1970], The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84.
 2. Ang J., Cole R., Wuh Lin J., [2000], Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Finance", Vol. 55.
 3. Baker M., Wurgler J., [2002], Market Timing and Capital Structure, "Journal of Finance", Vol. 57.
 4. Bayless M., Chaplinsky S., [1996], Is There a Window of Opportunity for Seasoned Equity Issuance?, "Journal of Finance", Vol. 51.
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., [2007], Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 6. Chang X., Dasgupta S., Hillary G., [2006], Analyst coverage and financing decisions, "Journal of Finance", Vol. 61.
 7. Clark B., [2010], The Impact of Financial Flexibility on Capital Structure Decisions: Some Empirical Evidence, Working Paper Series, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=1499497.
 8. Clarke J., Shastri K., [2000], On Information Asymmetry Metrics, Pittsburgh, http://papers.ssrn.com/ sol3/papers.cfm?abstract_id=251938
 9. Cole R., [1998], The Importance of Relationships to the Availability of Credit, "Journal of Banking and Finance", Vol. 22.
 10. Collins D., Kothari S., Rayburn J., [1987], Firm size and the information content of prices with respect to earnings, "Journal of Accounting Economics", Vol. 9.
 11. Doukas J., Kim C., Pantzalis C., [2008], Do Analysts Influence Corporate Financing and Investment?, Financial Management, Vol. 37.
 12. Easley D., Kiefer N.M., O'Hara M., Paperman J.B., [1996], Liquidity, Information, and Infrequently Traded Stocks, "Journal of Finance", Vol. 51.
 13. Easterwood J., Nutt S., [1999], Inefficiency in analysts' earnings forecasts: systematic misreaction or systematic optimism?, "Journal of Finance", Vol. 54.
 14. Fama E., French K., [2002], Testing Tradeoff and Pecking Order Predictions About Dividends and Debt, "Review of Financial Studies", Vol. 15.
 15. Frankel R., Li X., [2004], Characteristics of a firm's information environment and the information asymmetry between insiders and outsiders, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 37.
 16. Gruszecki T., [2002], Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Hutchinson P., [2003], How much does growth determine SMEs' capital structure?, A paper for the Small Enterprise Association of Australia and New Zealand 16th Annual Conference, Ballarat, 28 Sept-1 Oct, 2003, http://www.cric.com.au/seaanz/resources/ 5Hutchinson.pdf.
 18. Korkeamaki T., Rutherford M., [2006], Industry Effects and Banking Relationship as Determinants of Small Firm Capital Structure Decisions, "Journal of Entrepreneurial Finance & Business Ventures", Vol. 11.
 19. Krishnaswami S., Spindt P., Subramaniam V., [1999], Information asymmetry, monitoring, and the placement structure of corporate debts, "Journal of Financial Economics", Vol. 51.
 20. Krinskay I., Lee J., [1996], Earnings Announcements and the Components of the Bid+Ask Spread, "Journal of Finance", Vol. 51.
 21. Kubiak J., [2010], Zmiany w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorstw a asymetria informacji, [w:] Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu nr 142, red. J. Sobiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 22. Lee G., Masulis R., [2009], Quality of accounting information and expected floation costs, "Journal of Financial Economics", Vol. 92.
 23. Lemmon M., Zender J., [2004], Debt capacity and tests of capital structure theories, University of Utah and University of Colorado Working Paper.
 24. Leland E., Pyle D., [1977], Information Asymmetrics, Financial Structure and Intermediation, "Journal of Finance", Vol. 22.
 25. Liu Y., Malatesta P., [2005], Credit Ratings and Pricing of Seasoned Equity Offerings, Working Paper, University of Washington, http://www.bm.ust.hk/fina/ FinanceSymposium/2005Symposium/Papers/PaulMalatesta.pdf
 26. Myers S., [1984], The Capital Structure Puzzle, "Journal of Finance", Vol. 39.
 27. Myers S., Majluf N., [1984], Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors do not Have, "Journal of Financial Economics", Vol. 13.
 28. Nowaczyk T., [2005], Wykorzystanie opcji w konstrukcji instrumentów finansowania przedsiębiorstw, [w:] Finanse przedsiębiorstwa, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 29. O'Hara M., [1995], Market Microstructure Theory, Blackwell, Oxford.
 30. Penman S., [1996], The Articulation of Price-Earnings Ratios and Market-to-Book Ratios and the Evaluation of Growth, "Journal of Accounting Research", Vol. 34.
 31. Schmidt E., [2006], Demokratyzacja informacji, http://www.medianews.com.pl/info_ media5119.php3
 32. Spence M., [1973], Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 87.
 33. Stiglitz J. E., [2004], Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, "Gospodarka Narodowa", nr 3-4.
 34. Stiglitz J.E., Weiss A., [1981], Credit rationing in markets with imperfect information, "American Economic Review", Vol. 71.
 35. Swinnen S., Voordeckers W., Vandemaele S., [2005], Capital structure in SMEs: Pecking Order Versus Static Trade-off, Bounded Rationality and the Behavioural Principle, http://www.efmaefm.org/efma2005/papers/250-swinnen_paper.pdf
 36. Zoppa A., McMahon R., [2002], Pecking Order Theory and the Financial Structure of Manufacturing SMEs from Australia's Business Longitudinal Survey, "School of Commerce Research Paper Series", [02-1].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu