BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Metodologia kalkulacji podatków dochodowych w Polsce
The Methodology of Income Tax Calculation in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, nr 10, s. 181-191, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Regulacje prawne, Ryzyko podatkowe
Tax system, Individual income tax, Legal regulations, Tax risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polski system podatkowy tworzą dwa podatki dochodowe: od dochodu osób fizycznych oraz prawnych. Podział ten znajduje swoje odzwierciedlenie również w płaszczyźnie normatywnej, gdzie każdy ze wskazanych podatków regulowany jest odrębną ustawą. Przyjęte zróżnicowanie w podatkach dochodowych związane jest z zastosowaniem odrębnej metodologii kalkulacji każdego z nich. Artykuł analizuje te różnice na przykładzie obciążenia podatkowego osoby fizycznej posiadającej dwa źródła dochodu (przychodu) w świetle polskich przepisów podatkowych. Podsumowując można wskazać, że odmienna metodologia zastosowana w każdym z podatków tworzy swoistego rodzaju systemowe ryzyko podatkowe związane z oddziaływaniem na podatnika sprzecznych bodźców o charakterze fiskalnym.

The Polish taxation is based on two income taxes: personal income tax (PIT) and corporate income tax (CIT). This division is reflected in legislation in which the two taxes are regulated by different Acts. The adopted differentiation results from different methodologies adopted for tax calculation in each case. The paper presents an analysis of these differences on the basis of the natural person's tax burden resulting from two sources of income as specified by Polish tax regulations. In conclusion it may be stated that the two different methodologies lead to a systemic tax risk which results from the fact that tax payers are affected by contradictory fiscal factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2004.
  2. Grądalski F., Wstęp do teorii opodatkowania, SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
  3. Litwińczuk H., Prawo podatkowe przedsiębiorców, t. 1, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  4. Mastalski R., Prawo podatkowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
  5. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  6. Żyżyński J., Budżet i polityka podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu